RapidRead-teamet

AIS RapidRead radiologer

Femton styrelsecertifierade radiologer i AIS AI-teamet arbetar outtröttligt med att märka bilder, ge feedback på AI-utvärderingar och upprätthålla kvalitetskontroll på pilotstudierapporter för att säkerställa att patientvården förblir av största vikt.

Domänexperter (styrelsecertifierade specialister) behövs för att träna och mäta noggrannheten för varje AI-modell. Radiologer (patologer, kardiologer, tandläkare, etc.) lägger timmar på att märka bilder och erbjuda korrigerade data som ska användas för att träna, bedöma och omskola maskinen. Dessutom är det nödvändigt att inkludera ett team av domänexperter så att konsensus kan nås, och maskinen är inte utbildad på en individs åsikt.

Möt våra RapidRead-radiologer nedan!

×