Allmänna Villkor

Allmänna Villkor

ANTECH DIAGNOSTICS

ANVÄNDARVILLKOR OCH JURIDISKA MEDDELANDEN

Gäller 1 januari 2022

Det här är de specifika villkoren för din användning av någon webbplats för ANTECH® Diagnostics (“ANTECH”) där vi publicerar dessa villkor, inklusive utan begränsning info.antechimagingservices.com   och info.antechimagingservices.com (sammantaget ”Webbplatsen”) och din användning av allt innehåll och samlade verk som omfattar webbplatsen, inklusive all data, programvara, fotografier, videor, berättelser, artiklar, ljud, musik, konstverk, grafik och annan information och material (sammantaget ”Innehåll”), produkter och tjänster som görs tillgängliga via webbplatsen. Detta dokument ger också meddelanden om specifika juridiska skyldigheter i samband med din användning av webbplatsen och innehållet, produkterna och tjänsterna som görs tillgängliga via webbplatsen. Din användning av webbplatsen utgör ditt samtycke till att följa alla villkor, villkor och juridiska meddelanden som finns häri (dessa ”Användarvillkor”) utöver alla andra villkor, villkor och juridiska meddelanden som kan förekomma på webbplatsen.

 

KONTO OCH SÄKERHET

Icke-registrerade medlemmar kanske bara har tillgång till begränsat innehåll, produkter och tjänster som finns tillgängliga på vår webbplats. För att få tillgång till hela innehållet, produkterna och tjänsterna som är tillgängliga kan du behöva registrera dig för, eller vara en auktoriserad användare av, ett registrerat användarkonto (”Konto”). Du samtycker till att förse oss med korrekt, fullständig och uppdaterad kontoinformation. Underlåtenhet att göra det kommer att utgöra ett brott mot dessa användarvillkor, vilket kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt konto.

Du samtycker till att (i) hålla ditt lösenord konfidentiellt och endast använda ditt kontoinloggning och lösenord när du loggar in, (ii) se till att du loggar ut från ditt konto i slutet av varje session på webbplatsen, och (iii) omedelbart meddela oss av obehörig användning av ditt konto och/eller lösenord. Du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt konto även om sådana aktiviteter eller användningar inte begåtts av dig. Vi kommer inte att hållas ansvariga för förlust eller skada som uppstår på grund av obehörig användning av ditt lösenord eller din underlåtenhet att följa denna paragraf.

Du får endast använda webbplatsen och innehållet, produkterna och tjänsterna som är tillgängliga via webbplatsen och/eller registrera dig för ett konto, om din tillämpliga jurisdiktion tillåter dig att acceptera dessa användarvillkor.

 

Åtkomstbegränsning/UPPSÄGNING

ANTECH förbehåller sig rätten att införa begränsningar för vissa funktioner eller begränsa din åtkomst till delar av eller hela webbplatsen och innehållet, produkterna och tjänsterna som görs tillgängliga via webbplatsen, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande eller ansvar. ANTECH förbehåller sig också rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta ditt konto, medlemskapsregistrering, åtkomst till eller användning av webbplatsen och de relaterade tjänsterna eller någon del därav när som helst och utan föregående meddelande. Vid uppsägning kommer du inte att ha något konto eller liknande medlemskapsrättigheter till webbplatsen. Våra äganderätter, ansvarsfriskrivning från garantier, gottgörelser, ansvarsbegränsningar och diverse bestämmelser kommer att överleva varje sådan uppsägning. Vi kan komma att meddela uppsägning, om ens, via vanlig post eller e-post.

Integritet

Din integritet är viktig för oss. Se vår sekretesspolicy för information om integritets- och säkerhetspraxis för ANTECH och webbplatsen.

 

Avsedd för användare över 13 år

Barnens säkerhet är mycket viktig för oss. Även om den här webbplatsen är avsedd att användas av personer som är minst 13 år gamla, och vi har processer på plats för att förhindra deltagande i våra webbplatsgemenskaper och tjänster av personer under 13 år vid registreringstillfället, kan vi inte förbjuda minderåriga att besöka webbplatsen och måste förlita sig på föräldrar och vårdnadshavare (minst 18 år vid användningstillfället) för att avgöra vilket material som är lämpligt för barn under 13 år.  Vi kommer inte medvetet att samla in personlig information från barn. Se vår sekretesspolicy för mer information.

 

Ingen olaglig eller förbjuden användning

Som ett villkor för din användning av webbplatsen garanterar du oss att du inte kommer att använda webbplatsen för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa användarvillkor. Du får inte använda webbplatsen på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra webbplatsen eller störa någon annan parts användning och njutning av webbplatsen. Exempel på sådant förbjudet beteende inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Att använda webbplatsen för att främja, utföra eller bidra till bedrägliga, obscena, pornografiska och/eller olagliga aktiviteter, inklusive vilseledande identitetsstöld eller aktiviteter som involverar utnyttjande av barn.
 • Att använda webbplatsen för att kränka någons integritetsrättigheter (t.ex. distribuera oönskade kommersiella uppmaningar), för att göra intrång i immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätter och varumärkesrättigheter), för att trakassera eller förtala andra, för att främja hat mot någon grupp av människor eller på annat sätt att publicera eller sprida åsikter eller åsikter som enligt ANTECH är obscena, stötande eller allmänt olämpliga.
 • Insamling av information eller kommunikation om användarna av webbplatsen genom att övervaka, förhindra eller avlyssna någon process eller kommunikation som initieras av webbplatsen eller genom att utveckla eller använda någon programvara eller någon annan process eller metod som involverar eller hjälper till att engagera sig i någon av det föregående.
 • Försök att hacka webbplatsen eller någon kommunikation som initierats av webbplatsen eller att besegra eller övervinna kryptering och/eller andra tekniska skyddsmetoder som implementerats av ANTECH med avseende på webbplatsen och/eller data och/eller innehåll eller programmering som överförs, bearbetas eller lagras av ANTECH eller andra användare av webbplatsen.
 • Uppladdning av filer som innehåller programvara eller annat material som skyddas av immateriella lagar (eller av rättigheterna till integritet och publicitet) såvida du inte äger eller kontrollerar rättigheterna till det eller har fått alla nödvändiga medgivanden.
 • Ladda upp filer som innehåller virus, skadade filer eller annan liknande programvara eller program som kan skada funktionen på en annans dator.
 • Störa, kringgå eller störa någon del av webbplatsen; förfalska eller modifiera all data som bearbetas eller distribueras av webbplatsen; eller använda en automatiserad process för att skapa större efterfrågan på webbplatsen än en enskild person skulle kunna producera.
 • Förutom vad som uttryckligen tillåts på webbplatsen, ändra, modifiera, ta bort eller på annat sätt störa eller på något sätt äventyra något innehåll, program, reklam, tjänster och/eller funktioner som finns på eller genom webbplatsen, inklusive, utan begränsning, webbplatsens annonsering och/eller innehållsleverans och visningsfunktioner.

 

Kommunikationstjänster; Inlämning av innehåll

Användning av kommunikationstjänster

Webbplatsen kan innehålla anslagstavlatjänster, chattområden, nyhetsgrupper, forum, gemenskaper, personliga webbsidor, kalendrar och/eller andra meddelande- eller kommunikationsmöjligheter utformade för att du ska kunna kommunicera med allmänheten i stort eller med en grupp (kollektivt, ”Kommunikationstjänster”). Du samtycker till att endast använda kommunikationstjänsterna för att posta, skicka och ta emot meddelanden och material som är korrekt och relaterat till den specifika kommunikationstjänsten.

Som exempel, och inte som en begränsning, samtycker du till att när du använder en kommunikationstjänst kommer du inte att:

 • Förtal, missbruk, trakasserar, förföljer, hotar eller bryter på annat sätt mot andras lagliga rättigheter (som integritets- och publicitetsrättigheter).
 • Publicera, posta, ladda upp, distribuera eller sprida olämpligt, profant, ärekränkande, kränkande, obscent, oanständigt eller olagligt ämne, namn, material eller information.
 • Annonsera eller erbjuda dig att sälja eller köpa varor eller tjänster för alla affärsändamål, om inte sådan kommunikationstjänst specifikt tillåter sådana meddelanden.
 • Genomför eller vidarebefordra undersökningar, tävlingar, pyramidspel eller kedjebrev.
 • Ladda ned alla filer som lagts upp av en annan användare av en kommunikationstjänst som du vet, eller rimligen borde veta, inte kan distribueras lagligt på sådant sätt.
 • Förfalska eller radera författartillskrivningar, juridiska eller andra korrekta meddelanden eller äganderättsbeteckningar eller etiketter för ursprunget eller källan till programvaran eller annat material som finns i en fil som laddas upp.
 • Begränsa eller hindra andra användare från att använda och njuta av kommunikationstjänsterna.
 • Brott mot någon uppförandekod eller andra riktlinjer som kan vara tillämpliga för en viss kommunikationstjänst.
 • Skapa eller på annat sätt samla in information om andra, inklusive e-postadresser, utan deras medgivande.
 • Brott mot tillämpliga lagar eller förordningar.

Var alltid försiktig när du lämnar ut personligt identifierande information om dig själv eller dina barn i någon kommunikationstjänst.

Vi har ingen skyldighet att övervaka kommunikationstjänsterna och vi kontrollerar eller godkänner inte innehållet, meddelandena eller informationen som finns i någon kommunikationstjänst och därför frånsäger sig ANTECH specifikt allt ansvar med avseende på kommunikationstjänsterna och alla åtgärder som är resultatet av ditt deltagande i någon kommunikationstjänst. Chefer och värdar är inte auktoriserade talespersoner för ANTECH, och deras åsikter återspeglar inte nödvändigtvis ANTECHs.

ANTECH förbehåller sig rätten att granska material som publicerats på en kommunikationstjänst och att ta bort material efter eget gottfinnande. ANTECH förbehåller sig också rätten att avsluta din tillgång till någon eller alla kommunikationstjänster när som helst utan föregående meddelande, oavsett anledning. ANTECH förbehåller sig rätten att när som helst avslöja all information som är nödvändig för att tillgodose alla tillämpliga lagar, förordningar, juridiska processer eller myndighetsförfrågningar, eller att redigera, vägra publicera eller ta bort all information eller material, helt eller delvis, i ANTECHs eget gottfinnande.

 

Material som tillhandahålls till ANTECH eller publiceras på webbplatsen

Genom att använda webbplatsen samtycker du till att all information (förutom köpinformation) eller innehåll som du skickar till ANTECH för att bidra till denna webbplats, eller som du skickar, lägger upp, laddar upp, matar in eller visar på webbplatsen, inte är konfidentiell (”Användare Material”).

Genom att skicka in eventuellt begärt eller oönskat användarmaterial ger du ANTECH, och dess efterträdare och överlåtare, en oåterkallelig, världsomspännande, icke-exklusiv, obegränsad, underlicenserbar och överförbar, royaltyfri licens att använda, modifiera, reproducera, redigera, anpassa, översätta , formatera om, förbereda härledda verk av, överföra, visa offentligt, offentligt framföra och distribuera användarmaterialet i alla former och i alla medier och på alla sätt, utan några begränsningar eller meddelanden om ändringar eller ändringar för någon reklam, marknadsföring, publicitet, eller andra lagliga ändamål; och att publicera ditt namn i samband med din inlämning. Användarmaterialet du skickar in kan ändras för korrekt publicering av ANTECH. Du avsäger dig alla anspråk du kan ha baserat på all användning av ditt användarmaterial och befriar ANTECH från allt ansvar relaterat till distribution, publicering och spridning av dessa föremål, inklusive publicering på Internet. Du avsäger dig alla moraliska rättigheter eller integritetsrättigheter med avseende på det användarmaterial du har skickat till ANTECH eller som du skickar in, lägger upp, laddar upp, matar in eller visar på webbplatsen. Ingen ersättning kommer att betalas ut med avseende på användningen av något användarmaterial, som tillhandahålls häri. ANTECH är inte skyldig att publicera eller använda något användarmaterial som du tillhandahåller och kan ta bort något användarmaterial när som helst efter ANTECHs eget gottfinnande.

Genom att lägga upp, ladda upp, mata in, tillhandahålla eller skicka in något användarmaterial representerar du och garanterar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till användarmaterialet inklusive, utan begränsning, alla rättigheter som krävs för att du ska kunna tillhandahålla, lägga upp, ladda upp, mata in , skicka in eller visa användarmaterialet, att användarmaterialet inte gör intrång i några immateriella rättigheter för någon individ eller enhet, inklusive fotografen som tog bilderna och/eller videorna du har skickat in; och att dessa föremål inte innehåller något material som annars bryter mot något straffrättsligt förbud. Du bekräftar att ANTECH förlitar sig på och inte skulle använda det användarmaterial du skickar i avsaknad av dessa villkor.

Vi kan, efter eget gottfinnande, ta bort användarmaterial som vi bedömer är olagligt, bedrägligt, trakasserande, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, obscent eller på annat sätt stötande, eller kränker eller kränker någon parts immateriella rättigheter eller andra äganderätter eller våra villkor. Detta inkluderar kommentarer om våra konkurrenter, leverantörer, affärspartners, tjänsteleverantörer, medarbetare och dotterbolag.

ANTECH är inte ansvarigt eller ansvarigt för något användarmaterial som tillhandahålls av dess användare eller andra tredje parter för användning på webbplatsen. Bidrag till denna webbplats från tredje part representerar inte nödvändigtvis ANTECHs åsikter eller åsikter. ANTECH får inte förhandsgranska användarinnehåll innan det visas på webbplatsen. Användare kan hållas ansvariga för allt olagligt eller förbjudet användarinnehåll de tillhandahåller till webbplatsen, inklusive bland annat kränkande, ärekränkande eller stötande material.

 

Länkar till tredje parts webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av tredje part (”Tredje parts webbplatser”). Tredjepartswebbplatserna är inte under kontroll av ANTECH och ANTECH är inte ansvarigt för innehållet på någon tredjepartswebbplats, inklusive, utan begränsning, eventuella länkar som finns på en tredjepartswebbplats, eller eventuella ändringar eller uppdateringar av en tredje parts webbplats – Festsajt. Vi tillhandahåller åtkomst till dessa länkar endast som en bekvämlighet och är endast avsedda att möjliggöra åtkomst till dessa tredje parts webbplatser och för inget annat ändamål. Vi garanterar eller gör inga utfästelser om substans, kvalitet, funktionalitet, noggrannhet, lämplighet för ett visst ändamål, säljbarhet eller någon annan representation om någon tredje parts webbplats eller dess innehåll. En länk till en tredje parts webbplats från webbplatsen utgör inte sponsring, rekommendation, godkännande eller ansvar för någon sådan tredje parts webbplats eller någon koppling till dess operatörer. Vi lämnar inga utfästelser eller garantier för några produkter eller tjänster som erbjuds på någon tredje parts webbplats. Användarvillkoren, juridiska meddelanden och integritetspolicyn för en tredje parts webbplats kan skilja sig väsentligt från de villkor och policyer som gäller för din användning av denna webbplats. Läs igenom användarvillkoren för alla tredjepartswebbplatser för mer information om villkoren som gäller för din användning av tredje parts webbplatser. Genom att använda denna webbplats för att söka efter eller länka till en tredjepartswebbplats, samtycker du till och förstår att du inte får göra några anspråk mot ANTECH för några som helst skador eller förluster som är ett resultat av din användning av denna webbplats för att få sökresultat och/eller för att länk till en tredje parts webbplats.

USA:s exportkontroller

Viss programvara och liknande material (”Programvara”) som du kan ladda ner från denna webbplats kan vara föremål för USA:s exportkontroll. Ingen programvara som laddas ner från denna webbplats får laddas ner eller exporteras i strid med tillämplig exportlagstiftning, inklusive eventuella tillämpliga förbud mot nedladdning eller export enligt följande: (1) till (eller till en medborgare eller bosatt i) Kuba, Iran, Libyen, Nordkorea , Syrien eller något annat land till vilket USA har infört handelsförbud; eller (2) någon på USA:s finansdepartements lista över specialutsedda medborgare eller US Commerce Department’s Table of Deny Orders. Genom att ladda ner eller använda programvara som laddats ner från denna webbplats samtycker du till att följa tillämpliga lagar, regler och förordningar – inklusive exportadministrationslagen och vapenexportkontrolllagen – och du intygar och garanterar att du inte kommer att överföra, genom elektronisk överföring eller annars, denna programvara till en utländsk medborgare eller en utländsk destination i strid med lag.

 

Upphovsrätts- och varumärkesmeddelanden

Allt innehåll och samlat arbete som omfattar webbplatsen, inklusive information, artiklar, data, programvara, fotografier, grafer, videor, typsnitt, grafik, musik, ljud och andra konstverk och material skyddas av upphovsrätt, varumärke, patent eller andra äganderätter under United Stater och/eller internationella lagar och som innehas av ANTECH, ANTECHs dotterbolag, deras licensgivare och/eller den ursprungliga skaparen av materialet, inklusive ANTECH, ANTECHs dotterbolag, partners, leverantörer och/eller besökare eller användare av webbplatsen som har bidragit med material till webbplatsen. Dessa rättigheter är giltiga och skyddade i alla former, media och tekniker som finns nu eller utvecklas i framtiden.

Alla varumärken, servicemärken, logotyper, slogans, domännamn och handelsnamn tillhör sina respektive ägare och är licensierade till, eller används på annat sätt med tillstånd av, ANTECH. All immateriell egendom som används på webbplatsen får inte reproduceras, kopieras eller på annat sätt manipuleras på något sätt utan uttryckligt, skriftligt tillstånd från ägaren. ANTECH frånsäger sig alla äganderättsintressen i andra immateriella rättigheter än sina egna.

Med förbehåll för din fortsatta efterlevnad av alla villkor och villkor, ger ANTECH dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad rätt att få tillgång till, använda, visa och lyssna på denna webbplats och materialet som visas på den. Du samtycker till att inte bestrida ANTECHs, dess dotterbolag eller deras licensgivares anspråk på äganderätt eller giltigheten av deras rättigheter i något material på denna webbplats.

Du får inte reproducera, återsända, distribuera, sprida, sälja, publicera, sända eller cirkulera något material, eller någon del därav, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från ANTECH, förutsatt att du endast får för din personliga, privata och icke- kommersiell användning, skriv ut eller ladda ner utdrag av materialet på denna webbplats, eller kopiera materialet på denna webbplats i syfte att skicka det, utan något kommersiellt syfte, till enskilda parter för deras personliga information, förutsatt att du bekräftar ANTECH som källan av materialet och att du informerar tredje part om att de måste följa dessa villkor.

OAUTORISERAD ANVÄNDNING, KOPIERING, REPRODUKTION, ÄNDRING, PUBLICERING, REPUBLIKATION, UPPLADNING, RAMNING, LADDA NER, LÄGGNING, ÖVERFÖRING, DISTRIBUTION, DUPLICERING ELLER NÅGON ANNAN MISBRUK AV NÅGOT AV INNEHÅLLET ÄR PROHIBST. Förutom vad som uttryckligen anges här, ger ANTECH inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter till dig under några patent, varumärken eller upphovsrätter.

ANTECH® Diagnostics-logotypen är det registrerade varumärket som tillhör Antech Diagnostics, Inc.

 

Nedladdningar begränsade

Du får endast ladda ner innehåll som visas på webbplatsen för icke-kommersiellt, personligt bruk, förutsatt att du också behåller all upphovsrätt, varumärke och andra äganderättsmeddelanden som finns i innehållet. Förutom vad som uttryckligen godkänts häri, eller av en auktoriserad representant för ANTECH, eller genom licens, förbjuder ANTECH strängt modifiering, sändning, distribution, återanvändning, ompostering, ”inramning” eller användning av innehållet, inklusive text, bilder, ljud och/eller video för offentliga eller kommersiella ändamål. Det är strängt förbjudet att ladda ner bilder av produkter till försäljning på webbplatsen. Du får inte kopiera, modifiera, ta bort, ta bort, utöka, lägga till, publicera, överföra, delta i överföring eller försäljning, leasa eller hyra av, skapa härledda verk från eller på något sätt utnyttja webbplatsens innehåll, i sin helhet eller delvis. Du får inte använda någon datautvinning, robotar eller liknande metoder för datainsamling eller extraktion med avseende på webbplatsen. Att göra någon vidareförsäljning, kommersiell eller härledd användning av webbplatsen eller dess innehåll är strängt förbjudet.

 

Friskrivning från garantier

Du samtycker uttryckligen till att din användning av webbplatsen sker på egen risk.

Webbplatsen och all information, innehåll, programvara, produkter och tjänster som görs tillgängliga via webbplatsen för alla ändamål tillhandahålls på basis av ”i befintligt skick” och ”i befintligt skick”. ANTECH och dess tjänstemän, styrelseledamöter och anställda, såväl som dess tredjepartsagenter, entreprenörer, distributörer, handlare, alla tredje parter för vilka ANTECH bemyndigar denna webbplats (gemensamt, ”Tredjeparter”), kan inte och garanterar inte att din användning av webbplatsen och innehållet, produkterna och tjänsterna som görs tillgängliga via webbplatsen kommer att vara oavbruten, snabb, säker, felfri, att defekten, om någon, kommer att korrigeras, eller att webbplatsen och/eller servern som gör att samma avaialbe är fria från virus, klockor, timers, räknare, maskar, mjukvarulås, falldöda enheter, trojanska hästar, rutter, falldörrar, tidsinställda bomber eller andra skadliga koder, instruktioner, program eller komponenter. Varken ANTECH eller dess tredje part har något ansvar för din handling eller passivitet i samband med webbplatsen eller för skador på din dator eller data eller andra skador som du kan ådra dig i samband med din användning av webbplatsen. Varken ANTECH eller dess tredje parter garanterar riktigheten, integriteten eller fullständigheten hos innehållet som tillhandahålls på webbplatsen eller de produkter eller tjänster som erbjuds till försäljning på webbplatsen.

ANTECH och dess tredje parter frånsäger sig specifikt alla garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier för titel, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång. Ingen muntlig eller skriftlig information eller råd som ges av ANTECH eller dess tredje part ska skapa en garanti, förutom där uteslutning eller begränsning av vissa garantier är förbjuden enligt lag. Muntlig eller skriftlig information eller råd som ges av ANTECH eller dess tredje part bör inte endast lita på för personliga, medicinska, juridiska eller ekonomiska beslut och du bör konsultera en lämplig professionell för specifik rådgivning som är anpassad till din situation. Information om specifika terapier eller vårdstandarder bör verifieras genom andra tillförlitliga och pålitliga källor.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska ANTECH och/eller dess tredje part inte under några omständigheter hållas ansvariga för några direkta, indirekta, bestraffande, tillfälliga, speciella, följdskador eller några som helst skador inklusive, men inte begränsat till, skada, skadestånd för förlust av användning, förlust av liv, förlust av data eller förlust av vinst, som härrör från eller på något sätt kopplat till din användning eller oförmåga att använda webbplatsen, inklusive all användning av webbplatsen, eller informationen, programvaran, produkterna, tjänster och relaterad grafik som tillhandahålls via webbplatsen, som resulterar i misstag, utelämnanden, avbrott, radering eller korruption av filer, virus, förseningar i drift eller överföringar eller fel i prestanda. Ovanstående ansvarsbegränsning ska gälla i alla åtgärder, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd, försummelse, strikt ansvar eller på annat sätt, även om ANTECH eller någon av dess tredje parter har informerats om eller borde ha kunskap om möjligheten till sådana skador.

Genom din användning av webbplatsen godkänner du att detta stycke ska gälla för all information, programvara, produkter och tjänster som är tillgängliga via webbplatsen, förutom där uteslutning eller begränsning av oförutsedda skador eller följdskador är förbjuden enligt lag. Vissa stater/jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, så ovanstående begränsningar kanske inte gäller dig. Om du är missnöjd med någon del av webbplatsen, eller med någon av dessa användarvillkor, är din enda och exklusiva lösning att avbryta användningen av webbplatsen.

Meddelanden och förfarande för att göra anspråk på upphovsrättsintrång

Om du tror att ditt verk har kopierats, visats eller distribuerats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, vänligen meddela vår juridiska avdelning.

Ett meddelande om påstådd intrång måste vara en skriftlig kommunikation enligt nedan och måste innehålla i stort sett allt av följande: (a) en fysisk eller elektronisk signatur från en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av det upphovsrättsintresse som påstås kränkt; (b) en beskrivning av sådana upphovsrättsskyddade verk och en identifiering av vilket material i sådana verk som påstås vara intrång; (c) en beskrivning av det exakta namnet på det kränkande verket och platsen för det kränkande verket på webbplatsen; (d) information som är tillräcklig för att tillåta ANTECH att kontakta dig, såsom din fysiska adress, telefonnummer och e-postadress; (e) ett uttalande från dig om att du i god tro tror att användningen av materialet som identifierats på det sätt som klagas över inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen; (f) ett uttalande från dig om att informationen i meddelandet är korrekt och, under straff för mened, att du är behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.

Vår juridiska avdelning kan nås via telefon, fax eller post enligt följande:

Antech Diagnostics, Inc.

Attn:  Legal Department

12401 W. Olympic Blvd.

Los Angeles, Kalifornien 90064

310.571.6500

 

Upphovsrättsagenten kommer endast att svara på anspråk som involverar påstådda upphovsrättsintrång.

Ändringar av användarvillkor/webbplats

ANTECH förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor genom att publicera reviderade användarvillkor på denna webbplats. Din fortsatta användning av denna webbplats eller innehållet, produkterna och tjänsterna som är tillgängliga via webbplatsen ska anses vara oåterkalleligt godkännande av dessa ändringar när du använder webbplatsen efter att sådana ändringar av användarvillkoren har publicerats på webbplatsen. Om du inte godkänner (eller inte kan följa) dessa användarvillkor, med ändringar, måste du sluta använda webbplatsen och innehållet, produkterna och tjänsterna som görs tillgängliga via webbplatsen.

ANTECH förbehåller sig rätten att när som helst ändra, modifiera, avbryta eller avbryta alla eller några aspekter av webbplatsen eller innehållet, produkterna och tjänsterna som görs tillgängliga via webbplatsen utan föregående meddelande.

Allmän

I den maximala omfattning som tillåts enligt lag ska dessa användarvillkor styras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien utan hänsyn till dess lagkonfliktregler. Alla rättsliga förfaranden som uppstår till följd av eller relaterar till dessa användarvillkor mot eller relaterar till ANTECH kommer att vara föremål för den exklusiva jurisdiktionen för någon statlig eller federal domstol som sitter i Los Angeles County, Kalifornien och du samtycker oåterkalleligt till sådana domstolars jurisdiktion. En tryckt version av dessa användarvillkor och av alla meddelanden som ges i elektronisk form ska vara tillåtna i rättsliga eller administrativa förfaranden baserade på eller relaterade till detta avtal i samma utsträckning och under samma villkor som andra affärsdokument och dokument som ursprungligen genererades och bevaras i tryckt form. Du samtycker till att inget joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande existerar mellan dig och ANTECH som ett resultat av dessa användarvillkor eller användning av webbplatsen. ANTECHs underlåtenhet att vid någon tidpunkt eller tidpunkt kräva att någon bestämmelse häri utförs ska inte på något sätt påverka dess rätt att vid ett senare tillfälle verkställa detsamma såvida det inte avstår från detta skriftligen. Villkoren som anges i dessa användarvillkor och eventuella avtal som ingår eller hänvisas till i dessa användarvillkor utgör det slutliga, fullständiga och exklusiva avtalet med avseende på denna webbplats och får inte motsägas, förklaras eller kompletteras med bevis på något tidigare avtal, något samtidig muntligt avtal eller några konsekventa tilläggsvillkor. ANTECH förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri.

©2022 Antech Diagnostics, Inc.  Med ensamrätt.

 

Antech-diagnostik
veterinär
Referenslaboratorietestning, TELEMEDICINE och konsulttjänster
ANVÄNDARVILLKOR

Gäller 1 mars 2022

Dessa är de specifika villkoren som reglerar tillhandahållandet och användningen av Antech Diagnostics veterinära referenslaboratorietestning, telemedicin och konsulttjänster om inte annat avtalats i ett skriftligt avtal utfört av en auktoriserad representant för Antech Diagnostics (kollektivt, ”Antech,” ” vi”, ”oss” eller ”vår”) och du (”du” eller ”klient”). Såvida inte annat uttryckligen anges kontrollerar dessa villkor (dessa ”Villkor”) i händelse av konflikt. Ditt köp eller användning av våra referenslaboratorietestnings- och konsulttjänster (”Tjänster”) utgör ditt samtycke till att följa alla villkor, villkor och juridiska meddelanden som finns häri, utöver alla andra villkor och juridiska meddelanden som kan tillhandahållas dig .

 

veterinära referenslaboratorietester, KONSULTAT och tolkningstjänster

Antech tillhandahåller referenslaboratorietester och professionella konsult- och tolkningstjänster på peer-to-peer-basis. Våra konsulterande specialister har inte fördelen av att utföra en klinisk undersökning och inte heller möjligheten att utföra alla relevanta tester på en patient. Våra specialister litar på informationen som kommuniceras av veterinären som skickar in de biologiska proverna, diagnostiska bilder eller söker vägledning. Genom att tillhandahålla diagnostiska resultat, råd eller vägledning, utger sig Antech inte för att diagnostisera eller behandla någon patient. Testprotokoll och tolkningar som tillhandahålls är baserade på rekommendationer från relevant veterinär eller vetenskaplig litteratur och tillhandahålls endast som allmänna riktlinjer. Diagnos och behandlingsbeslut är det yttersta ansvaret för den behandlande veterinären med den etablerade veterinär-klient-patient-relationen (VCPR).

 

handläggningstider

Vi kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att uppfylla publicerade handläggningstider. Alla handläggningstider baseras på att det tillämpliga biologiska provet eller den digitala bilden tas emot i tid. Vi kommer att försöka informera dig om vi tar emot antingen biologiska prover eller diagnostiska bilder som är skadade, kontaminerade, felaktigt konserverade eller förpackade, som inte uppfyller våra provvolymkrav, eller som är av en kvalitet som förbjuder eller begränsar vår förmåga att utföra våra tjänster till en acceptabel standard eller inom de publicerade handläggningstiderna.

Vi antar risken för förlust eller skada på ett prov vid den tidpunkt då innehavet av provet levereras till en auktoriserad representant för Antech. Vi förbehåller oss rätten att vägra att acceptera eller återkalla godkännande av prover som enligt vår bedömning sannolikt kommer att utgöra någon orimlig risk vid hantering, bearbetning eller analys.

lagring av prover, bilder, TESTresultat och rapporter

Efter avslutad test behåller vi rutinmässigt biologiska prover enligt nedan:

Kliniska inlämningar

Fullblod

7 dagar

Serum/Plasma

7 dagar

Urin

7 dagar

EIA (Coggins): AGID och ELISA

30 dagar

Slides – Hematology (inkluderar Wrights färgade urinutstryk)

7 dagar

Slides – Hematology (förnyad kontroll och patologigranskning)

1 år

Mikrobiologi – alla exemplar

7 dagar

Slides – Mikrobiologi (gramfläckar)

14 dagar

 

Patologi (cytologi) inlämningar

Biologiska prover

7 dagar

Bilder

90 dagar

 

Patologi (Histologi) Bidrag

Biologiska prover (våt vävnad i formalin)

30 dagar

Blocker

18 månader

Bilder

180 dagar

 

Om inte annat anges eller skriftligen överenskommits av en auktoriserad Antech-representant, kommer vi att behålla kopior av alla diagnostiska bilder som skickats till Antech, alla testresultat eller analys av biologiska prover och alla konsultativa rapporter under en period av ett (1) år.

Efter utgången av den tillämpliga lagringsperioden kan vi behålla eller förstöra alla biologiska prov, bilder, resultat, analyser och rapporter i enlighet med våra interna lagringspolicyer, och vi kan använda dem för vetenskaplig forskning eller våra egna kommersiella syften. anonymiserad grund. Alla biologiska prover blir Antechs egendom vid leverans till Antech eller auktoriserad Antech-representant. Se avsnittet Användning av prover och data nedan för mer information om hur vi kan använda prover, bilder och data som skickats till Antech.

Kvalitetssäkring

Vi kommer att utföra alla tjänster i enlighet med våra standardförfaranden och protokoll som är föremål för regelbundna kvalitetssäkringsgranskningar.

Antech GLP erbjuder laboratorietjänster som är kompatibla med Good Laboratory Practice Regulations enligt 21 CFR Part 58. För mer information om Antech GLP och dess tjänster besök dess webbplats på antechglp.com.

Farliga material och mänskliga prover

När du skickar in ett prov som innehåller något farligt ämne representerar du och garanterar att sådana prover kommer att förpackas, märkas, transporteras och levereras i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar. Vi kan komma att returnera oanvända delar av prover som hittats eller misstänks vara farliga, eller innehålla farligt material enligt statliga eller federala riktlinjer när tjänsterna har slutförts. Vi kommer inte att acceptera eller analysera mänskliga prover och vi förbehåller oss rätten att avvisa alla prover som innehåller något ämne som vi anser vara farligt eller som vi har rimliga misstankar om att vara farliga. Vi kan komma att fakturera dig för den rimliga kostnaden för att returnera några exemplar.

budfirma

I mån av tillgänglighet kommer vi att hämta prover direkt från din verksamhetsplats antingen en eller två gånger dagligen i de flesta storstadsområden genom vårt nätverk av kurirer. Kontakta kundtjänst på 1-800-872-1001 för att ta reda på om du befinner dig i ett område som är berättigat till budtjänst eller för att boka regelbunden hämtning.

Text Express™

I områden där budtjänst inte är tillgänglig kan du skicka in prov gratis genom vår Test Express™-tjänst som använder FedEx® för att tillhandahålla Priority Overnight-frakt måndag till fredag, vilket gör att vi kan tillhandahålla resultat nästa dag till de flesta delar av USA och Kanada.

Genom att använda vår Test Express-tjänst kan du förse dina patienter med laboratorietjänster av högsta kvalitet som finns tillgängliga, oavsett var din klinik befinner sig.

Ring FedEx direkt på 800.GO.FEDEX (800.463.3339) för att boka din upphämtning. Låt FedEx veta att du har ett paket som ska hämtas för ”Express Return Pickup” och ge dem ditt FedEx-kontonummer och gatuadress. Om du pratar med en agent, informera dem om att du använder en fakturerbar stämpel. Upphämtning är tillgänglig måndag till fredag utan kostnad. Lördagshämtning är tillgänglig mot en FedEx lördagsavgift. Vänligen kontakta FedEx för information om ”avstängningstider” för upphämtningsförfrågningar och för de närmaste inlämningsplatserna i händelse av att du behöver skicka ett sent exemplar.

FedEx fakturerbara stämplar

FedEx Priority Overnight Billable-stämpel som tillhandahålls av Antech är det enklaste och mest pålitliga sättet att säkerställa snabb leverans av dina prover. Stämpeln innehåller all nödvändig faktureringsinformation för att fakturera Antech för din försändelse. Fyll bara i din kliniks namn, den person som ansvarar för fraktförfrågningar, ditt Antech-kontonummer, ditt telefonnummer och leveransdatum på stämpeln; dra av höger sida av stämpeln och fäst den på utsidan av den kliniska förpackningspåsen. Spara spårningsnumret för dina register, i händelse av att din försändelse kräver spårning.

Följande är viktiga punkter att notera om den fakturerbara stämpeln:

 • Adressen för ”leverans till” på de fakturerbara stämplarna är inte Antechs fysiska adress. Adressen som anges underlättar FedEx möjlighet att leverera våra paket tidigare än vanliga Priority Overnight-paket. U.S. Mail och andra transportörer levererar inte till adressen på frimärkena. Använd inte denna adress för något annat än inlämning av prover via FedEx. All annan korrespondens eller inlämningar ska riktas till Antech, 2433 Glove Cove, Southaven, MS 38671.
 • Ring din Test Express Account Manager eller Test Express Kundtjänst på 1-888-397-8378 för att beställa fler stämplar och för specifika instruktioner om hur du korrekt fyller i en FedEx® Airbill. Felaktigt ifyllda Airbills kan få FedEx att fakturera dig för leveransen och utsätta dig för en FedEx® Billing Correction-tilläggsavgift.

Förpackningsinstruktioner

Det är viktigt att prover skickas i enlighet med FedEx riktlinjer för leverans av diagnostiska prover för att säkerställa snabb leverans. Antech ansvarar inte för inlämningar som inte följer följande förpackningsinstruktioner.

 • Placera dina provrör och Antech-rekvisitionsformuläret i en zip-lock-påse. Separera patientprover i individuella påsar.
 • Placera påsen tillsammans med ett absorberande material, såsom en pappershandduk, inuti din Test Express-förpackning. Du kan inkludera flera exemplar i samma ruta.
 • Stäng lådan och förslut locket med tejp.
 • Fyll i din klinikinformation och datum på FedEx faktureringsstämpel.
 • Ta bort den översta kopian av den fakturerbara stämpeln och fäst etiketten på ditt paket. Spara spårningsnumret för dina register.
 • Ring 1-800-GO-FEDEX eller 1-800-463-3339 för att boka en upphämtning. Om du har några frågor angående att skicka in prover till Antech, vänligen ring din Test Express Account Manager eller Test Express Customer Service oss på 1-888-397-8378.

förnödenheter

Antech tillhandahåller gärna, utan kostnad, rutintillbehör som behövs för insamling och inlämning av prover. Förutsatt insamlingsmaterial kan innefatta odlingsprover, blodslangar, urinrör, formalinburkar, etc.  Vi tillhandahåller även fraktförnödenheter, inklusive till exempel provlådor, fakturerbara stämplar och påsar med dragkedja.

Tillbehör kan beställas via Antech Online eller genom att ringa kundtjänst på 1-800-872-1001.

Vänta cirka 3 till 5 arbetsdagar för leverans av tillbehör. På din begäran kan tillbehör skickas över natten mot en extra kostnad.

AVBOKNINGSPOLICY FÖR TEST

Alla tester kan ställas in före mottagandet på våra anläggningar.

TILLÄGGSTEST

Alla tilläggstester måste beställas tillsammans med en profil för att få rabatterat pris. Efter att det ursprungliga testet har lämnats in kommer ytterligare tester att debiteras den vanliga individuella testavgiften.

Avgifter för biologiska risker

Antech tar ut en avgift för behandling av biologiskt farliga per försändelse (priserna kan variera beroende på plats). Det är viktigt att notera att behandlingsavgiften för biofarliga debiteras per försändelse, inte per patient. Om det finns flera patienter i en viss försändelse debiteras endast en behandlingsavgift för biologiskt farliga ämnen.

Användning av prover och data

Du tillåter oss att använda alla prover, bilder och all data eller information som rör sådana prover och bilder, inklusive all klinisk information, diagnostiska resultat och all data och information som ingår i analyser eller rapporter som tillhandahålls som en del av tjänsterna, förutsatt att sådan information har avidentifierats och/eller anonymiserats, för vetenskaplig forskning eller för våra egna affärsändamål, inklusive men inte begränsat till intern forskning och utveckling, och avslöjande i offentliga studier.

Se vår sekretesspolicy, tillgänglig på info.antechimagingservices.com för mer information om Antechs sekretess- och säkerhetspraxis.

Betalningsvillkor

Alla avgifter debiteras eller faktureras direkt till dig. Om inte annat uttryckligen anges inkluderar våra priser inte några tillämpliga skatter. Du samtycker till att betala alla federala, statliga eller lokala skatter, försäljnings-, användnings-, personlig egendom, punktskatter eller andra skatter som härrör från tjänsterna, förutom skatter baserade på Antechs nettoinkomst. Förskottsbetalning kan krävas för kunder som inte har etablerat kredit hos oss eller som har en dålig kredit- eller betalningshistorik.

För kunder med godkänd kredit ska alla avgifter betalas senast den 25dagen i månaden efter fakturadatum. Alla betalningar ska göras i amerikanska dollar. Alla belopp som är skyldiga efter det datum då sådant belopp förfaller till betalning ska medföra en förseningsavgift med en ränta på 1,5 % per månad (18 % per år), eller den högsta räntan enligt lag, beroende på vilken som är lägre. Vi kan ändra betalningsvillkoren när som helst eller återkalla krediter som tidigare förlängts. Om du vid något tillfälle inte har betalat alla förfallna belopp eller på annat sätt är i försumlighet, kan vi, utöver alla andra rättigheter och gottgörelser som är tillgängliga för oss enligt tillämplig lag, avbryta eller avbryta tillhandahållandet av alla tjänster utan föregående meddelande. Du kommer att vara ansvarig för att ersätta oss för alla kostnader som uppstår i samband med indrivning av eventuella belopp som du är skyldig, inklusive, men inte begränsat till, avgifter för inkassobyråer, rimliga advokatarvoden och rättegångskostnader.

Integritet

Sekretessen och sekretessen för din information och dina kunders information är viktig för oss. Se vår sekretesspolicy, tillgänglig på info.antechimagingservices.com för mer information om Antechs sekretess- och säkerhetspraxis.

KONFIDENTIALITET

Genom att använda våra tjänster samtycker du till att utan föregående skriftligt medgivande från en vederbörligen auktoriserad representant för Antech, förutom vad som krävs enligt lag eller rättsprocess, du inte ska, och du ska få dina representanter att inte avslöja någon prisinformation till tredje part relaterad till tjänsterna eller annan information som tillhandahålls dig på konfidentiell basis. Du samtycker till att varje brott mot detta åtagande kommer att resultera i irreparabel och fortlöpande skada för Antech för vilken det kanske inte finns någon adekvat gottgörelse enligt lag, och Antech ska ha rätt att begära föreläggande och/eller ett dekret för specifik prestation utöver alla andra rättsmedel som den kan ha rätt till.

begränsad garanti; Friskrivning från garantier

vi garanterar att vi ska utföra tjänsterna på ett professionellt sätt med kvalificerad personal. förutom vad som uttryckligen anges i denna begränsade garanti ger vi inga andra garantier, representationer eller villkor, vare sig uttryckligen eller underförstått. vi garanterar inte riktigheten, integriteten eller fullständigheten av de resultat eller råd som tillhandahålls eller de tjänster som erbjuds. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING AV TILLÄMPLIG LAG, avsäger sig ANTECH specifikt alla garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång. Ingen muntlig eller skriftlig information eller råd som ges av ANTECH eller dess representanter ska skapa en garanti, förutom där uteslutning eller begränsning av vissa garantier är förbjuden enligt lag.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag ska ANTECH under inga omständigheter hållas ansvarigt för några indirekta, bestraffande, tillfälliga, speciella, följdskador, exemplariska eller bestraffande skador, inklusive, utan begränsning, skadestånd för utebliven vinst, förlust av goodwill, eller förlust av affärer som härrör från eller på något sätt kopplat till försäljningen eller tillhandahållandet av våra tjänster, eller något misslyckande eller försening i leveransen av sådana tjänster. hela vårt ansvar gentemot dig i samband med tillhandahållande av tjänster, ska inte överstiga det belopp du betalat för tjänsten som ger upphov till kravet.

Ovanstående begränsning av ansvar ska gälla i alla åtgärder, oavsett om de är baserade på garanti, kontrakt, skadestånd, försummelse, strikt ansvar eller på annat sätt, även om ANTECH har informerats om eller borde ha kunskap om möjligheten till sådana skador. vi tar inget ansvar för de syften för vilka du använder våra tjänster eller några resultat, rapporter eller råd vi kan tillhandahålla.

Vissa stater/jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av ansvar för indirekta, bestraffande, tillfälliga, speciella, följdskador, exemplariska eller bestraffande skador, så ovanstående begränsningar kanske inte gäller dig.

Force majeure

Antech ska inte hållas ansvarigt för misslyckanden som orsakas av eller på något sätt som uppstår från bränder, översvämningar, olyckor, upplopp, gudshandlingar, krig, statlig inblandning eller embargon, strejker, arbetssvårigheter, brist på arbetskraft, bränsle, makt , material eller förnödenheter, sjukdomsutbrott eller epidemi, transportförseningar, förseningar i leveranser från våra leverantörer eller någon annan orsak eller orsak (oavsett om den liknar någon av dessa ovan specificerade eller inte) utanför vår rimliga kontroll.

Gällande lag; jurisdiktion

I den maximala utsträckning som lagen tillåter, ska dessa villkor och tjänster styras av och tolkas, utan hänvisning till några lagkonfliktprinciper, i enlighet med:

 • lagarna i delstaten Kalifornien om du befinner dig i USA, eller
 • lagarna i provinsen Alberta om du befinner dig i Kanada.

Alla rättsliga förfaranden som uppstår eller hänför sig till dessa villkor och/eller tjänsterna, och alla relaterade tvister mellan oss och dig kommer att vara föremål för den exklusiva jurisdiktionen, och du samtycker oåterkalleligt till domstolarnas jurisdiktion:

 • alla statliga eller federala domstolar i Los Angeles County, Kalifornien om du befinner dig i USA, eller
 • alla provinsdomstolar i Calgary, Alberta om du befinner dig i Kanada.

Den vinnande parten i alla rättsliga åtgärder eller andra förfaranden ska ha rätt att från den andra parten återkräva alla kostnader för förfarandet, inklusive rimliga kostnader, advokatarvoden, yrkesarvoden och andra kostnader som en sådan vinnande part ådragit sig i ett sådant förfarande. En tryckt version av dessa villkor och av alla meddelanden i elektronisk form ska vara tillåtna i rättsliga eller administrativa förfaranden baserade på eller relaterade till dessa villkor och/eller tjänsterna i samma utsträckning och under samma villkor som andra affärsdokument och register ursprungligen genererade och underhållna i tryckt form.

Lägger märke till

Alla meddelanden med avseende på dessa villkor ska skickas:

Antech Diagnostics, Inc.

17620 Mt. Herrmann Street

Fountain Valley, CA 92708

Attn: Kundtjänst

 

Inga andra villkor

Villkoren som anges i dessa villkor och eventuella avtal som hänvisar till dessa villkor utgör det slutliga, fullständiga och exklusiva avtalet med avseende på våra tjänster och får inte motsägas, förklaras eller kompletteras med bevis på något tidigare avtal, något samtidig muntligt avtal eller något konsekvent ytterligare villkor. Alla inköpsorder, beställningar på arbete, godkännande eller annan skrift som du skickat in som inkluderar villkor som avviker från dessa villkor avvisas härmed.

ÄNDRINGAR AV dessa VILLKOR

Antech förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst genom att publicera reviderade villkor på denna webbplats, eller genom att skicka meddelande med hjälp av kontaktinformationen du har angett. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera villkoren för ändringar. Din fortsatta användning av våra tjänster ska betraktas som ett oåterkalleligt godkännande av dessa ändringar när du använder våra tjänster efter att sådana ändringar av villkoren har publicerats. Om du inte samtycker till (eller inte kan följa) dessa villkor i dess ändrade lydelse, måste du omedelbart sluta använda våra tjänster. Antech förbehåller sig rätten att ändra, modifiera, avbryta eller avbryta alla eller några aspekter av dess tjänster när som helst utan föregående meddelande.

För invånare i provinsen Quebec, Kanada:

Om någon ändring innebär en ökning av dina skyldigheter eller en minskning av Antechs skyldigheter, kan du vägra tillägget och avsluta din användning av tjänsterna, utan kostnad, straffavgift eller avbokningsersättning inom 30 dagar efter ändring träder i kraft. Om du inte utövar rätten att avsluta din användning av tjänsterna inom 30 dagar efter att tillägget träder i kraft, kommer du att anses ha samtyckt till att vara bunden av tillägget.

allmän

Detta är hela avtalet mellan parterna avseende ämnet i dessa villkor och ska inte ändras utom skriftligt undertecknat av båda parter eller genom ett nytt inlägg av Antech, enligt beskrivningen ovan. Om någon del av dessa villkor är olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, kommer den delen att anses vara avskiljbar och kommer inte att påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna. Antechs underlåtenhet att vid någon tidpunkt eller tidpunkt kräva att någon bestämmelse häri utförs ska inte på något sätt påverka dess rätt att vid ett senare tillfälle verkställa detsamma, såvida inte detsamma avsägs skriftligen. Antech förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen ges häri. Om du har några frågor om rättigheterna och begränsningarna ovan är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på följande adresser eller nummer:

 

Telefon: 1-800-872-1001

Mail:     Antech Diagnostics
17620 Mt. Herrmann St.
Fountain Valley, CA 92708
Attn: Kundtjänst

 

WEBBTILLGÄNGLIGHET

Antech har åtagit sig att tillhandahålla en webbplats som är tillgänglig för största möjliga publik, oavsett teknik eller förmåga. Vi arbetar aktivt med att öka tillgängligheten och användbarheten av vår webbplats och strävar därvid efter att följa standarder och riktlinjer.

Den här webbplatsen strävar efter att följa nivå AA i World Wide Web Consortium (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.0. Dessa riktlinjer förklarar hur man gör webbinnehåll mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Överensstämmelse med dessa riktlinjer kommer att bidra till att göra webben mer användarvänlig för alla människor.

Antech strävar efter att följa de accepterade riktlinjerna och standarderna för tillgänglighet och användbarhet; det är inte alltid möjligt att göra det på alla delar av webbplatsen. Vi letar ständigt efter lösningar som kommer att föra upp alla delar av webbplatsen till samma nivå av övergripande tillgänglighet. Under tiden, om du skulle få problem med att komma åt våra sidor, tveka inte att [email protected].

©2022 Antech Diagnostics, Inc.  Med ensamrätt.

×