Vetenskapliga rapporter

Vetenskapliga rapporter

Tidskriftsartiklar

Karbe GT, Biery DN, Gregor TP, Giger U, Smith GK. Radiografisk höftledsfenotyp av Pembroke Welsh Corgi. Vet Surg 2012 41(1): 34-41
Visa abstrakt

Smith GK, Lawler DF, Biery DN, Powers MY, Shofer F, Gregor TP, Karbe GT, McDonald-Lynch MB, Evans RH, Kealy RD. Kronologi för utveckling av höftdysplasi i en kohort av 48 labrador retrievers som följs för livet. Vet Surg 2012 41(1): 20-33
Visa abstrakt

Smith GK, Karbe GT, Agnello KA och McDonald-Lynch MB. Kapitel 59: Patogenes, diagnos och kontroll av höftledsdysplasi hos hund, i Veterinary Surgery: Small Animal – Elsevier, Two volym set, Tobias and Johnston, eds; 2012; sid 824-848

Powers MY, Karbe GT, Gregor TP, McKelvie PJ, Culp WT, Fordyce HH, Smith GK. Utvärdering av sambandet mellan Orthopaedic Foundation for Animals höftledspoäng och PennHIP-distraktionsindexvärden hos hundar. J Am Vet Med Assoc 2010; 237: 532-541
Visa abstrakt

Runge JJ, Kelly SP, Gregor TP, Kotwal S, Smith GK. Distraktionsindex som riskfaktor för artros i samband med höftledsdysplasi hos fyra stora hundraser. Journal of Small Animal Practice 2010;51:264-269

Gold RM, Gregor TP, Huck JL, McKelvie PJ, Smith GK. Effekter av artros på radiografiska mätningar av slapphet och kongruens i höftleder hos Labrador Retrievers. J Am Vet Med Assoc. 2009;235:1549–1554
Visa abstrakt

Paster ER, Biery DN, Lawler DF, Evans RH, Kealy RD, Gregor TP, McKelvie PJ, Smith GK. Un-United Medial Epicondyle of the Humerus: Radiographic Prevalence and Association with Elbow Osteoarthritis in a Cohort of Labrador Retrievers. Vet Surg 2009; 38(1): 169-172

Huck JL, Biery DN, Lawler DF, Gregor TP, Runge JJ, Evans RH, Kealy RD, Smith GK. En longitudinell studie av inverkan av livstidsmatrestriktioner på utveckling av artros i hundarmbåge. Vet Surg 2009; 38(1): 192-198

Runge JJ, Biery DN, Lawler DF, Gregor TP, Evans RH, Kealy RD, Szabo SD och Smith GK. Effekterna av livstidsmatrestriktioner på utvecklingen av artros i hundens axel. Vet Surg 2008; 37(1):102-7

Szabo SD, Biery DN, Lawler DF, Shofer FS, Powers MY, Kealy RD, Smith GK. Utvärdering av en periferien lårbenshuvud-osteofyt som en tidig indikator på artros karakteristisk för höftledsdysplasi hos hundar hos hundar. J Am Vet Med Assoc. 2007 sep 15;231(6):890-2
Visa abstrakt

Kapatkin AS, Arbitter G, Kass PH, Gilley RS, Smith GK. Kinetisk gånganalys av friska hundar på två olika ytor. Veterinär. Surg. 2007; 36(6):605-8

Smith GK, Paster ER, Powers MY, Lawler DF, Biery DN, Shofer FS, McKelvie PJ, Kealy RD. Livslångt dietbegränsning och röntgenbevis på artros i höftleden hos hundar. J Am Vet Med Assoc. 2006 sep 1;229(5):690-3
Visa abstrakt

Culp WT, Kapatkin AS, Gregor TP, Powers MY, McKelvie PJ, Smith GK. Utvärdering av Norbergs vinkeltröskel: en jämförelse av Norbergs vinkel och distraktionsindex som mått på mottaglighet för coxofemoral degenerativ ledsjukdom hos sju hundraser. Vet Surg. 2006 jul;35(5):453-9

Paster ER, LaFond E, Biery DN, Iriye A, Gregor TP, Shofer FS och Smith GK. Uppskattningar av prevalensen av höftdysplasi i Golden Retrieves och Rottweilers och påverkan av bias på publicerade prevalenssiffror, J Am Vet Med Assoc, 2005;226:387-392.
Visa abstrakt

Powers MY, Biery DN, Lawler DF, Evans RH, Shofer FS, Mayhew P, Gregor TP, Kealy RD och Smith GK. Användning av den kaudolaterala kurvlinjära osteofyten som en tidig markör för framtida utveckling av artros associerad med höftledsdysplasi hos hundar, J Am Vet Med Assoc 2004;225:233-237.
Visa abstrakt

Kapatkin AS, Gregor TP, Hearon K, Richardson RW, McKelvie PJ, Fordyce HH, Smith GK. Jämförelse av två röntgentekniker för utvärdering av höftledsslapphet hos 10 hundraser, J Am Vet Med Assoc, 2004;224:542-546.
Visa abstrakt

Kealy RD, Lawler DF, Ballam JM, Mantz S, Biery DN, Greeley E, Lust G, Mariangela S, Smith GK, Stowe H. Effekter av dietrestriktioner på livslängd och åldersrelaterade förändringar hos hundar, J Am Vet Med Assoc 2002;220,1315-1320.
Visa abstrakt

Mayhew PD, McKelvie PJ, Biery DN, Shofer FS, SmithGK. Utvärdering av en radiografisk kaudolateral kurvlinjär osteofyt på lårbenshalsen och dess samband med degenerativ ledsjukdom och distraktionsindex hos hundar. J Am Vet Med Assoc 2002;220:472-476.
Visa abstrakt

Kapatkin AS, Fordyce HH, Mayhew PD, Smith GK. Canine Höftdysplasi: Sjukdomen och dess diagnos. Kompendium Cont Ed 2002, 24(7): 526-538.

Kapatkin AS, Mayhew PD, Smith GK. Canine Höftdysplasi: Evidensbaserad behandling. Kompendium Cont Ed 2002, 24(8): 590-599.

Kapatkin AS, Fordyce HH, Mayhew PD, Smith GK. Genetisk kontroll av höftledsdysplasi hos hund. Kompendium Cont Ed 2002, 24(9): 681-687.

Smith GK, Mayhew PD, Kapatkin AS, Shofer FS, Gregor TP. Utvärdering av riskfaktorer för degenerativ ledsjukdom associerad med höftledsdysplasi hos hund hos schäferhundar, golden retrievers, labrador retrievers och rottweilers. J Am Vet Med Assoc, 2001;219:1719-1724.
Visa abstrakt

Kealy RD, Lawler DF, Ballam JM, Lust G, Biery DN, Smith GK och Mantz S. Utvärdering av effekten av begränsad matkonsumtion på radiografiska bevis på artros hos hundar. J Am Vet Med Assoc, 2000;217:1678-1680.
Visa abstrakt

Swainson SW, Conzemius MG, Riedesel EA, Smith GK och Riley CB. Effekt av könssymfysiodes på bäckenutvecklingen hos den skelettomogna vinthunden, Vet Surg, 2000;29:178-190.

Smith GK, Langenbach A, Green P, Rhodes H, Gregor T, Giger U. Evaluation of the association between mediaal patellar luxation and hip dysplasia in cats, J Am Vet med Assoc. 1999;215:40-45.
Visa abstrakt

Puerto DA, Smith GK, Gregor TP, LaFond E, Conzemius MG, Cabell LW och McKelvie PJ. Samband mellan resultat av Ortolani-metoden för höftledspalpering och distraktionsindex, Norberg-vinkel och höftpoäng hos hundar. J Am Vet Med Assoc, 1999;214:497-501
Visa abstrakt

Langenbach A, Giger U, Green P, Rhodes H, Gregor T, LaFond E och Smith GK. Samband mellan degenerativ ledsjukdom och slapphet i coxofemoralleden genom användning av distraktionsindex och Norberg-vinkelmätning i en grupp katter. J Am Vet Med Assoc 1998;213:1439-1443.
Visa abstrakt

Smith GK, Hill C, Gregor TP, Olsson K. Reliabilitet av höftdistraktionsindex hos två månader gamla schäferhundar. J Am Vet Med Assoc, 1998;212:1560-1563.
Visa abstrakt

Smith GK, LaFond E, Heyman SJ, Cofone MA och Gregor TP. Biomekanisk karakterisering av passiv slapphet hos hundens coxofemorala led, Am J Vet Res, 1997;58:1078-1082.
Visa abstrakt

Smith GK, LaFond E och Gregor TP. Repeterbarhet inom och mellan undersökare av distraktionsindex i höftlederna hos hundar, Am J Vet Res, 1997;58:1076-1077.
Visa abstrakt

Smith GK. Framsteg när det gäller att diagnostisera höftledsdysplasi hos hund. J Am Vet Med Assoc, 1997;210:1451-1457.
Visa abstrakt

Hassinger KA, Smith GK, Conzemius HM, Hill CM och Gregor TP. Effekt av estruscykel på coxofemoral ledslapphet, Vet Comp Ortho Traum, 1997;10:69-74.

LaFond E, Smith GK, Gregor TP. Synovialvätskekavitation under distraktionsröntgen av coxofemoralleden hos hundar, J Am Vet Med Assoc, 1997;210:1294-1297.
Visa abstrakt

Kealy RD, Lust G, Lawler DF, Ballam JM, Biery DN, Olsson SE och Smith GK. Begränsad foderkonsumtion och degenerativ ledsjukdom i coxofemorala leder hos hundar i en femårig longitudinell studie. J Am Vet Med Assoc, 1997;210:222-225.
Visa abstrakt

Weinstein MJ, Mongil CM, Smith GK. Ortopediska tillstånd hos Rottweiler: Del 1, Compendium Cont Ed, 1995;17:813-830.

Weinstein MJ, Mongil CM, Smith GK. Ortopediska tillstånd hos Rottweiler: Del 2 – Icketraumatisk hälta i bakbenen, Compendium Cont Ed, 1995;17:925-938..

Smith GK, Popovitch CA och Gregor TP. Utvärdering av riskfaktorer för degenerativ ledsjukdom associerad med höftdysplasi hos hundar, J Am Vet Med Assoc, 1995;206:642-647.
Visa abstrakt

Popovitch CA, Smith GK, Gregor TP och Shofer FS. Jämförelse av känslighet för höftdysplasi mellan rottweiler och schäferhundar, J Am Vet Med Assoc, 1995;206:648-650.
Visa abstrakt

Lust G, Williams A, Burton-Wurster N, Pijanowski GJ, Beck KA, Rubin G och Smith GK. Ledslapphet och dess samband med höftledsdysplasi i Labrador Retrievers, Am J Vet Res, 1993;54:1990-1999.
Visa abstrakt

Smith GK, Gregor TP, Rhodes WH och Biery DN. Coxofemoral ledslapphet från distraktionsröntgen och dess samtidiga och prospektiva korrelation med slapphet, subjektiv poäng och bevis på degenerativ ledsjukdom från konventionell höftförlängd radiografi, Am J Vet Res, 1993;54:1021-1042.
Visa abstrakt

Heyman J, Smith GK och Cofone MA. En biomekanisk studie av effekten av coxofemoral positionering på passiv höftledsslapphet hos hunden. Am J Vet Res, 1993;54:210-215.
Visa abstrakt

Kealy RD, Lawler DF, Monti KL, Biery D, Helms RW, Lust G, Olsson S-E, Smith GK. Effekter av dietär elektrolytbalans på subluxation av lårbenshuvuden hos växande hundar, Am J Vet Res, 1993;54:555-562.
Visa abstrakt

Kealy RD, Olsson SE, Monti KL, Lawler DF, Biery DN, Helms RW, Lust G och Smith GK. Effekter av begränsad matkonsumtion på incidensen av höftdysplasi hos växande hundar, J Am Vet Med Assoc, 1992;201:857-863.
Visa abstrakt

Smith GK, Biery DN och Gregor TP. Nya koncept för coxofemoral ledstabilitet och utveckling av en klinisk stress-radiografisk metod för att kvantifiera höftledsslapphet hos hund, J Am Vet Med Assoc. 1990;196:59-70.
Visa abstrakt

×