Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ANTECH DIAGNOSE

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN JURIDISCHE MEDEDELINGEN

Met ingang van 1 januari 2022

Dit zijn de specifieke voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van een website van ANTECH® Diagnostics (“ANTECH”) waar we deze voorwaarden plaatsen, inclusief maar niet beperkt tot info.antechimagingservices.com   en info.antechimagingservices.com (gezamenlijk de “Site”) en uw gebruik van alle inhoud en collectieve werken die de Site vormen, inclusief alle gegevens, software, foto’s, video’s, verhalen, artikelen, geluiden, muziek, illustraties, afbeeldingen en andere informatie en materialen (gezamenlijk “Inhoud”), producten en diensten die via de Site beschikbaar worden gesteld. Dit document bevat ook kennisgevingen van specifieke wettelijke verplichtingen in verband met uw gebruik van de site en de inhoud, producten en diensten die via de site beschikbaar worden gesteld. Uw gebruik van de Site vormt uw akkoord om te voldoen aan alle voorwaarden, bepalingen en juridische kennisgevingen hierin (deze “Gebruiksvoorwaarden”) naast alle andere voorwaarden, bepalingen en juridische kennisgevingen die op de hele Site kunnen verschijnen.

 

REKENINGEN EN VEILIGHEID

Niet-geregistreerde leden hebben mogelijk alleen toegang tot beperkte Inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn op onze Site. Om toegang te krijgen tot de volledige Inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn, moet u zich mogelijk registreren voor, of een geautoriseerde gebruiker zijn van, een geregistreerd gebruikersaccount (“Account”). U stemt ermee in ons nauwkeurige, volledige en bijgewerkte accountgegevens te verstrekken. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van deze Gebruiksvoorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw Account.

U stemt ermee in om (i) uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en alleen uw accountlogin en wachtwoord te gebruiken bij het inloggen, (ii) ervoor te zorgen dat u uitlogt van uw account aan het einde van elke sessie op de site, en (iii) ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw account en/of wachtwoord. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden, zelfs als dergelijke activiteiten of gebruik niet door u zijn gepleegd. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of uw niet-naleving van deze paragraaf.

U mag de Site en de Inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via de Site alleen gebruiken en/of u registreren voor een Account, als uw toepasselijke jurisdictie u toestaat deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren.

 

Toegangsbeperking/BEËINDIGING

ANTECH behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid beperkingen op te leggen aan bepaalde functies of uw toegang tot delen van of de gehele site en de inhoud, producten en diensten die via de site beschikbaar worden gesteld, te beperken. ANTECH behoudt zich ook het recht voor om naar eigen goeddunken uw account, lidmaatschapsregistratie, toegang tot of gebruik van de Site en de gerelateerde diensten of enig deel daarvan op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Bij beëindiging heeft u geen account of soortgelijke lidmaatschapsrechten voor de site. Onze eigendomsrechten, disclaimer van garanties, schadeloosstellingen, beperkingen van aansprakelijkheid en diverse bepalingen blijven van kracht na een dergelijke beëindiging. We kunnen opzegging doen, als dat al het geval is, per gewone post of e-mail.

Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Zie onze Privacyverklaring voor informatie over de privacy- en beveiligingspraktijken van ANTECH en de Site.

 

Bedoeld voor gebruikers ouder dan 13 jaar

De veiligheid van kinderen is erg belangrijk voor ons. Hoewel deze site bedoeld is voor gebruik door personen die ten minste 13 jaar oud zijn, en we procedures hebben om deelname aan onze sitegemeenschappen en -diensten door personen jonger dan 13 jaar op het moment van registratie te helpen voorkomen, kunnen we minderjarigen niet verbieden om onze site te bezoeken de Site en moeten vertrouwen op ouders en voogden (minstens 18 jaar oud op het moment van gebruik) om te beslissen welk materiaal geschikt is voor kinderen onder de 13 jaar. We zullen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen verzamelen. Zie onze Privacyverklaring voor meer informatie.

 

Geen onwettig of verboden gebruik

Als voorwaarde voor uw gebruik van de Site garandeert u ons dat u de Site niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze Gebruiksvoorwaarden. U mag de site niet gebruiken op een manier die de site kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of het gebruik en genot van de site door een andere partij kan verstoren. Voorbeelden van dergelijk verboden gedrag omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • De site gebruiken om frauduleuze, obscene, pornografische en/of illegale activiteiten te promoten, uit te voeren of bij te dragen, inclusief misleidende nabootsing van identiteit of activiteiten waarbij kinderen worden uitgebuit.
 • De site gebruiken om iemands privacyrechten te schenden (bijv. het verspreiden van ongewenste commerciële verzoeken), om inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten en handelsmerkrechten), om anderen lastig te vallen of te belasteren, om haat jegens een groep mensen te bevorderen, of anderszins om standpunten of meningen te publiceren of te verspreiden die naar de mening van ANTECH obsceen, beledigend of in het algemeen ongepast zijn.
 • Het verzamelen van informatie of communicatie over de gebruikers van de Site door het monitoren, verbieden of onderscheppen van elk proces van of communicatie geïnitieerd door de Site of door het ontwikkelen of gebruiken van software of enig ander proces of methode die betrokken is bij of helpt bij het aangaan van een van het voorgaande.
 • Pogingen om de Site of enige door de Site geïnitieerde communicatie te hacken of om versleuteling en/of andere technische beschermingsmethoden die door ANTECH zijn geïmplementeerd met betrekking tot de Site en/of gegevens en/of inhoud of programma’s die zijn verzonden, verwerkt, te omzeilen of te omzeilen of opgeslagen door ANTECH of andere gebruikers van de site.
 • Bestanden uploaden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door wetten op intellectueel eigendom (of door privacy- of publiciteitsrechten), tenzij u de rechten daarop bezit of beheert of alle benodigde toestemmingen hebt verkregen.
 • Bestanden uploaden die virussen, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma’s bevatten die de werking van andermans computer kunnen beschadigen.
 • Het verstoren, omzeilen of verstoren van een deel van de Site; het vervalsen of wijzigen van gegevens die door de Site worden verwerkt of verspreid; of een geautomatiseerd proces gebruiken om meer vraag op de site te veroorzaken dan een enkele persoon zou kunnen produceren.
 • Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan op de Site, wijzigen, wijzigen, verwijderen of anderszins interfereren met of op enigerlei wijze compromitteren van enige inhoud, programmering, advertenties, diensten en/of functies op of via de Site, inclusief maar niet beperkt tot, de advertentie- en/of inhoudsleverings- en weergavefunctionaliteit van de site.

 

Communicatiediensten; Indiening van inhoud

Gebruik van communicatiediensten

De Site kan prikborddiensten, chatruimtes, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina’s, kalenders en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten die zijn ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep (gezamenlijk, “Communicatiediensten”). U stemt ermee in de Communicatiediensten alleen te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van berichten en materiaal die gepast zijn en betrekking hebben op de specifieke Communicatiedienst.

Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, stemt u ermee in dat u bij het gebruik van een communicatiedienst niet:

 • De wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen belasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins schenden.
 • Ongepaste, godslasterlijke, lasterlijke, inbreukmakende, obscene, onfatsoenlijke of onwettige onderwerpen, namen, materialen of informatie publiceren, posten, uploaden, verspreiden of verspreiden.
 • Adverteren of aanbieden om goederen of diensten te verkopen of te kopen voor zakelijke doeleinden, tenzij de Communicatiedienst dergelijke berichten specifiek toestaat.
 • Enquêtes, prijsvragen, piramidespelen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
 • Download een bestand dat is geplaatst door een andere gebruiker van een communicatiedienst waarvan u weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat het niet legaal op een dergelijke manier kan worden verspreid.
 • Vervalsing of verwijdering van auteurstoeschrijvingen, wettelijke of andere juiste kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat wordt geüpload.
 • Beperk of verbied andere gebruikers om de Communicatiediensten te gebruiken en ervan te genieten.
 • Een gedragscode of andere richtlijnen schenden die van toepassing kunnen zijn op een bepaalde communicatiedienst.
 • Informatie over anderen verzamelen of anderszins verzamelen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming.
 • Overtreding van toepasselijke wet- of regelgeving.

Wees altijd voorzichtig bij het vrijgeven van persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf of uw kinderen in een Communicatiedienst.

Wij zijn niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten en hebben geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keuren deze goed en daarom kan ANTECH niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan elke communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen geautoriseerde ANTECH-woordvoerders en hun mening komt niet noodzakelijkerwijs overeen met die van ANTECH.

ANTECH behoudt het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. ANTECH behoudt tevens het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook. ANTECH behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie vrij te geven die nodig is om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften, juridische procedures of overheidsverzoeken, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk, te bewerken, te weigeren te plaatsen of te verwijderen in ANTECH’s enige discretie.

 

Materialen die aan ANTECH zijn verstrekt of op de site zijn geplaatst

Door de site te gebruiken, stemt u ermee in dat alle informatie (behalve aankoopinformatie) of inhoud die u naar ANTECH stuurt om bij te dragen aan deze site, of die u indient, post, uploadt, invoert of weergeeft op de site, niet vertrouwelijk is (“Gebruiker Materiaal”).

Door gevraagd of ongevraagd Gebruikersmateriaal in te dienen, verleent u ANTECH, en zijn opvolgers en rechtverkrijgenden, een onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve, onbeperkte, sublicentieerbare en overdraagbare, royaltyvrije licentie om te gebruiken, wijzigen, reproduceren, bewerken, aanpassen, vertalen , opnieuw formatteren, afgeleide werken voorbereiden, verzenden, publiekelijk weergeven, publiekelijk uitvoeren en verspreiden van het Gebruikersmateriaal in alle vormen en in alle media en op alle manieren, zonder enige beperking of kennisgeving met betrekking tot wijzigingen of wijzigingen voor advertenties, promoties, publiciteit, of andere wettige doeleinden; en om uw naam te publiceren in verband met uw inzending. Het gebruikersmateriaal dat u indient, kan worden gewijzigd met het oog op correcte publicatie door ANTECH. U doet afstand van alle claims die u mogelijk heeft op basis van het gebruik van uw gebruikersmateriaal en vrijwaart ANTECH van alle aansprakelijkheid met betrekking tot de distributie, publicatie en verspreiding van deze items, inclusief publicatie op internet. U doet afstand van alle morele of integriteitsrechten met betrekking tot de Gebruikersmaterialen die u hebt ingediend bij ANTECH of die u indient, plaatst, uploadt, invoert of weergeeft op de Site. Er wordt geen vergoeding betaald met betrekking tot het gebruik van Gebruikersmateriaal, zoals hierin bepaald. ANTECH is niet verplicht om Gebruikersmateriaal dat u verstrekt te plaatsen of te gebruiken en kan Gebruikersmateriaal op elk moment naar eigen goeddunken van ANTECH verwijderen.

Door het plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen van Gebruikersmateriaal verklaart en garandeert u dat u alle rechten op het Gebruikersmateriaal bezit of anderszins beheert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle rechten die u nodig heeft om te verstrekken, plaatsen, uploaden, invoeren het Gebruikersmateriaal in te dienen of weer te geven, dat het Gebruikersmateriaal geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van een individu of entiteit, inclusief de fotograaf die de foto’s en/of video’s heeft gemaakt die u hebt ingediend; en dat deze items geen materiaal bevatten dat anderszins een strafrechtelijk verbod overtreedt. U erkent dat ANTECH vertrouwt op en geen gebruik zou maken van het Gebruikersmateriaal dat u indient bij afwezigheid van deze voorwaarden.

We kunnen naar eigen goeddunken Gebruikersmateriaal verwijderen waarvan we vaststellen dat het onwettig, frauduleus, intimiderend, aanstootgevend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of inbreuk maakt op of in strijd is met het intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten van een partij of onze Voorwaarden. Dit omvat opmerkingen over onze concurrenten, verkopers, zakenpartners, dienstverleners, medewerkers en gelieerde ondernemingen.

ANTECH is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig Gebruikersmateriaal dat door haar gebruikers of andere derden wordt verstrekt voor gebruik op de Site. Bijdragen aan deze site door derden vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening of meningen van ANTECH. ANTECH mag geen voorbeeld van gebruikersinhoud bekijken voordat deze op de Site verschijnt. Gebruikers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor alle illegale of verboden gebruikersinhoud die zij aan de Site verstrekken, inclusief onder andere inbreukmakend, lasterlijk of aanstootgevend materiaal.

 

Links naar sites van derden

De site kan links bevatten naar andere sites die worden beheerd door derden (“sites van derden”). De sites van derden staan niet onder controle van ANTECH en ANTECH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, links op een site van derden, of wijzigingen of updates van een site van derden. -Feestsite. We bieden alleen toegang tot deze links voor uw gemak en zijn alleen bedoeld om toegang tot deze sites van derden mogelijk te maken en voor geen ander doel. We geven geen garantie of doen geen uitspraken over de inhoud, kwaliteit, functionaliteit, nauwkeurigheid, geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid of enige andere verklaring over een site van derden of de inhoud ervan. Een link naar een site van derden vanaf de site vormt geen sponsoring, goedkeuring, goedkeuring of verantwoordelijkheid van een dergelijke site van derden of enige associatie met de exploitanten ervan. We geven geen verklaring of garantie met betrekking tot producten of diensten die worden aangeboden op een site van derden. De gebruiksvoorwaarden, juridische mededelingen en het privacybeleid van een site van derden kunnen aanzienlijk verschillen van de voorwaarden en het beleid die van toepassing zijn op uw gebruik van deze site. Bekijk de gebruiksvoorwaarden voor alle sites van derden voor meer informatie over de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van sites van derden. Door deze site te gebruiken om te zoeken naar of te linken naar een site van derden, stemt u ermee in en begrijpt u dat u geen enkele claim tegen ANTECH kunt indienen voor enige schade of verlies als gevolg van uw gebruik van deze site om zoekresultaten te verkrijgen en/of om link naar een site van derden.

Amerikaanse exportcontroles

Bepaalde software en soortgelijke materialen (“Software”) die u van deze Site downloadt, kunnen onderworpen zijn aan Amerikaanse exportcontroles. Software die van deze site is gedownload, mag niet worden gedownload of geëxporteerd in strijd met enige toepasselijke exportwet, met inbegrip van eventuele toepasselijke verbodsbepalingen tegen downloaden of exporteren als volgt: (1) naar (of naar een staatsburger of ingezetene van) Cuba, Iran, Libië, Noord-Korea , Syrië of enig ander land waartegen de Verenigde Staten goederenembargo’s hebben ingesteld; of (2) iemand die voorkomt op de lijst van Specially Designated Nationals van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Table of Deny Orders van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Door Software gedownload van deze Site te downloaden of te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan de toepasselijke wetten, regels en voorschriften – met inbegrip van de Export Administration Act en de Arms Export Control Act – en verklaart en garandeert u dat u niet zult overdragen, via elektronische transmissie of anders deze Software naar een buitenlander of een buitenlandse bestemming sturen in strijd met de wet.

 

Kennisgevingen over copyright en handelsmerken

Alle inhoud en collectief werk van de Site, inclusief informatie, artikelen, gegevens, software, foto’s, grafieken, video’s, lettertypen, grafische afbeeldingen, muziek, geluiden en andere kunstwerken en materiaal, wordt beschermd door copyright, handelsmerk, patent of andere eigendomsrechten onder United Staten en/of internationale wetten en in het bezit van ANTECH, de aan ANTECH gelieerde ondernemingen, hun licentiegevers en/of de oorspronkelijke maker van het materiaal, met inbegrip van ANTECH, de aan ANTECH gelieerde ondernemingen, partners, leveranciers en/of bezoekers of gebruikers van de site die materiaal hebben bijgedragen naar de site. Deze rechten zijn geldig en beschermd in alle vormen, media en technologieën die nu bestaan of in de toekomst worden ontwikkeld.

Alle handelsmerken, dienstmerken, logo’s, slogans, domeinnamen en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars en zijn in licentie gegeven aan, of anderszins gebruikt met toestemming van ANTECH. Alle intellectuele eigendom die op de Site wordt gebruikt, mag op geen enkele manier worden gereproduceerd, gekopieerd of anderszins gemanipuleerd zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de eigenaar. ANTECH wijst elk eigendomsbelang in ander intellectueel eigendom af dan het zijne.

Onder voorbehoud van uw voortdurende naleving van alle voorwaarden, verleent ANTECH u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht op toegang tot, gebruik, weergave en luisteren naar deze site en de daarop weergegeven materialen. U stemt ermee in de aanspraken op eigendom of de geldigheid van hun rechten op materiaal op deze site niet te betwisten aan ANTECH, zijn gelieerde ondernemingen of hun licentiegevers.

Het is u niet toegestaan enig materiaal, of een deel daarvan, te reproduceren, door te geven, te verspreiden, te verspreiden, te verkopen, te publiceren, uit te zenden of te laten circuleren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ANTECH, op voorwaarde dat u uitsluitend voor uw persoonlijke, privé- en niet- commercieel gebruik, print of download uittreksels van het materiaal op deze site, of kopieer het materiaal op deze site om het, zonder enig commercieel doel, naar individuele partijen te sturen voor hun persoonlijke informatie, op voorwaarde dat u ANTECH erkent als de bron van de materialen en dat u de derde partij informeert dat zij aan deze voorwaarden moeten voldoen.

ONGEAUTORISEERD GEBRUIK, KOPIËREN, REPRODUCTIE, WIJZIGING, PUBLICATIE, HERPUBLIKATIE, UPLOADEN, FRAMEN, DOWNLOADEN, POSTEN, VERZENDEN, DISTRIBUEREN, DUPLICATEN OF ENIG ANDER MISBRUIK VAN DE INHOUD IS TEN STRENGSTE VERBODEN. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk vermeld, verleent ANTECH u geen expliciet of impliciet recht onder patenten, handelsmerken of copyrights.

Het ANTECH® Diagnostics-logo is het geregistreerde handelsmerk van Antech Diagnostics, Inc.

 

Downloads beperkt

U mag inhoud die op de site wordt weergegeven alleen downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat u ook alle copyright-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen in de inhoud behoudt. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin geautoriseerd, of door een geautoriseerde vertegenwoordiger van ANTECH, of door licentie, verbiedt ANTECH ten strengste het wijzigen, verzenden, distribueren, hergebruiken, herposten, “framen” of gebruiken van de inhoud, inclusief de tekst, afbeeldingen, audio en/of video voor openbare of commerciële doeleinden. Het downloaden van afbeeldingen van producten die te koop zijn op de Site is ten strengste verboden. U mag de inhoud van de site niet in zijn geheel of gedeeltelijk. U mag geen datamining, robots of vergelijkbare methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens gebruiken met betrekking tot de Site. Doorverkoop, commercieel of afgeleid gebruik van de site of de inhoud ervan is ten strengste verboden.

 

Disclaimer van garanties

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Site op eigen risico is.

De site en alle informatie, inhoud, software, producten en diensten die via de site voor welk doel dan ook beschikbaar worden gesteld, worden geleverd op basis van “as is” en “as available”. ANTECH en haar functionarissen, directeuren en werknemers, evenals haar externe agenten, aannemers, distributeurs, handelaren, elke derde partij voor wie ANTECH deze Site beheert (gezamenlijk “Derden”), kunnen en zullen niet garanderen dat uw gebruik van de Site en de inhoud, producten en diensten die via de website beschikbaar worden gesteld, ononderbroken, tijdig, veilig en vrij van fouten zal zijn, dat defect, indien aanwezig, zal worden gecorrigeerd, of dat de website en/of de server die maakt dezelfde avaialbe vrij zijn van virussen, klokken, timers, tellers, wormen, softwarevergrendelingen, drop-dead-apparaten, trojaanse paarden, routeringen, valluiken, tijdbommen of andere schadelijke codes, instructies, programma’s of componenten. Noch ANTECH noch haar derden zijn verantwoordelijk voor uw handelen of nalaten in verband met de Site of voor enige schade aan uw computer of gegevens of enige andere schade die u kunt oplopen in verband met uw gebruik van de Site. Noch ANTECH noch haar derde partijen garanderen de juistheid, integriteit of volledigheid van de inhoud op de site of de producten of diensten die op de site te koop worden aangeboden.

ANTECH en haar derde partijen wijzen specifiek alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief garanties van titel, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk. Geen enkele mondelinge of schriftelijke informatie of advies gegeven door ANTECH of haar derde partijen zal een garantie creëren, behalve wanneer de uitsluiting of beperking van bepaalde garanties bij wet verboden is. Op mondelinge of schriftelijke informatie of advies gegeven door ANTECH of haar derden mag niet alleen worden vertrouwd voor persoonlijke, medische, juridische of financiële beslissingen en u dient een geschikte professional te raadplegen voor specifiek advies dat is toegesneden op uw situatie. Informatie over specifieke therapieën of zorgstandaarden moet worden geverifieerd via andere betrouwbare bronnen.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen ANTECH en/of haar derden in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, bestraffende, incidentele, speciale, gevolgschade of welke schade dan ook, inclusief maar niet beperkt tot letsel, schade voor verlies van gebruik, verlies van mensenlevens, verlies van gegevens of winstderving, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met uw gebruik of onvermogen tot gebruik van de Site, inclusief elk gebruik van de Site, of de informatie, software, producten, services en gerelateerde afbeeldingen die via de site worden aangeboden, die leiden tot fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijdering of corruptie van bestanden, virussen, vertragingen in de werking of verzendingen of een storing in de prestaties. De voorgaande beperking van aansprakelijkheid is van toepassing op elke actie, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs als ANTECH of een van haar derden op de hoogte is gebracht van of kennis zou moeten hebben van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Door uw gebruik van de Site erkent u dat deze paragraaf van toepassing is op alle informatie, software, producten en diensten die beschikbaar zijn via de Site, behalve waar de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade bij wet verboden is. Sommige staten/rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toe, dus de voorgaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Als u niet tevreden bent met een deel van de Site of met een van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en exclusieve rechtsmiddel het stopzetten van het gebruik van de Site.

Kennisgevingen en procedure voor het indienen van claims van inbreuk op het auteursrecht

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd, weergegeven of gedistribueerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, neem dan contact op met onze juridische afdeling.

Een melding van vermeende inbreuk moet een schriftelijke mededeling zijn, zoals hieronder uiteengezet, en moet in wezen al het volgende bevatten: (a) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrechtbelang dat naar verluidt geschonden; (b) een beschrijving van dergelijke auteursrechtelijk beschermde werken en een identificatie van welk materiaal in dergelijke werken zou zijn geschonden; (c) een beschrijving van de exacte naam van het inbreukmakende werk en de locatie van het inbreukmakende werk op de Site; (d) voldoende informatie om ANTECH in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals uw fysieke adres, telefoonnummer en e-mailadres; (e) een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal dat is geïdentificeerd op de manier waarover is geklaagd, niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; (f) een verklaring van u dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat u gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Onze juridische afdeling is als volgt bereikbaar per telefoon, fax of post:

Antech Diagnostics, Inc.

Tav: Juridische afdeling

12401 W. Olympic Blvd.

Los Angeles, Californië 90064

310.571.6500

 

De Copyright Agent reageert alleen op claims met betrekking tot vermeende inbreuk op het auteursrecht.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden/site

ANTECH behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen door herziene gebruiksvoorwaarden op deze site te plaatsen. Uw voortgezet gebruik van deze site of de inhoud, producten en diensten die via de site beschikbaar zijn, wordt beschouwd als onherroepelijke aanvaarding van die herzieningen wanneer u de site gebruikt nadat dergelijke herzieningen van de gebruiksvoorwaarden op de site zijn geplaatst. Als u niet akkoord gaat met (of niet kunt voldoen aan) deze Gebruiksvoorwaarden, zoals gewijzigd, moet u stoppen met het gebruik van de Site en de inhoud, producten en diensten die via de Site beschikbaar worden gesteld.

ANTECH behoudt zich het recht voor om alle of enige aspecten van de site of de inhoud, producten en diensten die via de site beschikbaar worden gesteld op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen, op te schorten of stop te zetten.

Algemeen

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, worden deze Gebruiksvoorwaarden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, zonder rekening te houden met de conflictregels. Elke juridische procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden tegen of met betrekking tot ANTECH zal onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van een staats- of federale rechtbank in Los Angeles County, Californië, en u stemt onherroepelijk in met de jurisdictie van dergelijke rechtbanken. Een gedrukte versie van deze Gebruiksvoorwaarden en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en documenten die oorspronkelijk zijn gegenereerd en in gedrukte vorm bijgehouden. U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en ANTECH als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de site. Het falen van ANTECH op enig moment of tijden om de uitvoering van enige bepaling hiervan te eisen, zal op geen enkele manier haar recht op een later tijdstip aantasten, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgezien. De voorwaarden uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele overeenkomsten die zijn opgenomen in of waarnaar wordt verwezen in deze Gebruiksvoorwaarden vormen de definitieve, volledige en exclusieve overeenkomst met betrekking tot deze Site en mogen niet worden tegengesproken, uitgelegd of aangevuld door bewijs van een eerdere overeenkomst, enige gelijktijdige mondelinge overeenkomst of consistente aanvullende voorwaarden. ANTECH behoudt zich alle rechten voor die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend.

©2022 Antech Diagnostics, Inc. Alle rechten voorbehouden.

 

Antech-diagnostiek
veterinair
Referentielaboratoriumtests, TELEMEDICINE en adviesdiensten
servicevoorwaarden

Met ingang van 1 maart 2022

Dit zijn de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de levering en het gebruik van de veterinaire referentielaboratoriumtests, telegeneeskunde en adviesdiensten van Antech Diagnostics, tenzij anders is overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst die is uitgevoerd door een geautoriseerde vertegenwoordiger van Antech Diagnostics (gezamenlijk “Antech”, ” wij”, “ons” of “onze”) en u (“u” of “klant”). Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, hebben deze algemene voorwaarden (deze “Voorwaarden”) voorrang in geval van tegenstrijdigheid. Uw aankoop of gebruik van onze referentielaboratoriumtest- en adviesdiensten (“Diensten”) vormt uw akkoord om te voldoen aan alle voorwaarden, bepalingen en juridische mededelingen hierin, naast alle andere voorwaarden, bepalingen en juridische mededelingen die aan u kunnen worden verstrekt .

 

veterinaire referentielaboratoriumtests, CONSULTATIEVE en tolkdiensten

Antech biedt referentielaboratoriumtests en professionele consultatie- en interpretatiediensten op peer-to-peer-basis. Onze adviserende specialisten hebben niet het voordeel van het uitvoeren van een klinisch onderzoek, noch de mogelijkheid om alle relevante tests op een patiënt uit te voeren. Onze specialisten vertrouwen op de informatie die wordt meegedeeld door de dierenarts die de biologische specimens, diagnostische beelden of hulp zoekt. Door diagnostische resultaten, advies of begeleiding te verstrekken, heeft Antech niet de bedoeling een patiënt te diagnosticeren of te behandelen. De verstrekte testprotocollen en interpretaties zijn gebaseerd op aanbevelingen uit relevante veterinaire of wetenschappelijke literatuur en worden uitsluitend als algemene richtlijnen verstrekt. Diagnose en behandelingsbeslissingen zijn de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de behandelend dierenarts met de gevestigde dierenarts-cliënt-patiëntrelatie (VCPR).

 

doorlooptijden

We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om te voldoen aan de gepubliceerde doorlooptijden. Alle doorlooptijden zijn gebaseerd op tijdige ontvangst van het toepasselijke biologische monster of digitale afbeelding. We zullen proberen u te adviseren als we biologische monsters of diagnostische beelden ontvangen die beschadigd, verontreinigd, niet goed bewaard of verpakt zijn, die niet voldoen aan onze vereisten voor het volume van monsters, of die van een kwaliteit zijn die ons verbiedt of beperkt om onze taken uit te voeren. diensten naar een acceptabele standaard of binnen de gepubliceerde doorlooptijden.

Wij nemen het risico van verlies of beschadiging van een specimen op ons op het moment dat het specimen in bezit wordt gegeven aan een geautoriseerde vertegenwoordiger van Antech. We behouden ons het recht voor om de acceptatie te weigeren of de acceptatie in te trekken van een specimen dat naar ons oordeel waarschijnlijk een onredelijk risico vormt bij de behandeling, verwerking of analyse.

behoud van monsters, afbeeldingen, TEST-resultaten en rapporten

Na voltooiing van het testen bewaren we routinematig biologische monsters zoals hieronder aangegeven:

Klinische inzendingen

Volbloed

7 dagen

Serum/Plasma

7 dagen

Urine

7 dagen

EIA (Coggins): AGID en ELISA

30 dagen

Dia’s – Hematologie (inclusief Wright’s gekleurde urine-uitstrijkjes)

7 dagen

Dia’s – Hematologie (hercontroles en pathologiebeoordeling)

1 jaar

Microbiologie – alle exemplaren

7 dagen

Dia’s – Microbiologie (gramkleuringsuitstrijkjes)

14 dagen

 

Pathologie (cytologie) inzendingen

Biologische monsters

7 dagen

Dia’s

90 dagen

 

Pathologie (histologie) inzendingen

Biologische monsters (nat weefsel in formaline)

30 dagen

Blokken

18 maanden

Dia’s

180 dagen

 

Tenzij anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen door een geautoriseerde Antech-vertegenwoordiger, bewaren we kopieën van alle diagnostische beelden die aan Antech zijn voorgelegd, alle testresultaten of analyses van biologische monsters en alle consultatierapporten voor een periode van één (1) jaar.

Na het verstrijken van de van toepassing zijnde bewaartermijn kunnen we biologische specimens, afbeeldingen, resultaten, analyses en rapporten behouden of vernietigen in overeenstemming met ons interne bewaarbeleid, en we kunnen ze gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, of voor onze eigen commerciële doeleinden, op een geanonimiseerde basis. Alle biologische exemplaren worden het eigendom van Antech bij levering aan Antech of een geautoriseerde Antech-vertegenwoordiger. Zie het gedeelte Gebruik van monsters en gegevens hieronder voor meer informatie over hoe we monsters, afbeeldingen en gegevens kunnen gebruiken die bij Antech zijn ingediend.

Kwaliteitsverzekering

We zullen alle Services uitvoeren in overeenstemming met onze standaard operationele procedures en protocollen die onderworpen zijn aan regelmatige kwaliteitsborgingsbeoordelingen.

Antech GLP biedt laboratoriumdiensten die voldoen aan de Good Laboratory Practice Regulations zoals bepaald in 21 CFR Part 58. Voor meer informatie over Antech GLP en zijn diensten kunt u terecht op de website op antechglp.com.

Gevaarlijke materialen en menselijke monsters

Wanneer u een specimen indient dat een gevaarlijke stof bevat, verklaart en garandeert u dat een dergelijk specimen zal worden verpakt, geëtiketteerd, vervoerd en afgeleverd in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften. We kunnen ongebruikte delen van specimens waarvan is vastgesteld of vermoed wordt dat ze gevaarlijk zijn, of die gevaarlijke materialen bevatten, naar u terugsturen volgens nationale of federale richtlijnen na voltooiing van de Services. We accepteren of analyseren geen menselijke monsters en we behouden ons het recht voor om monsters te weigeren die stoffen bevatten die we gevaarlijk achten of waarvan we een redelijk vermoeden hebben dat ze gevaarlijk zijn. We kunnen u factureren voor de redelijke kosten voor het retourneren van specimens.

koeriersdienst

Onder voorbehoud van beschikbaarheid halen we via ons netwerk van koeriers één of twee keer per dag exemplaren rechtstreeks bij uw vestiging op in de meeste grootstedelijke gebieden. Neem contact op met de klantenservice op 1-800-872-1001 om erachter te komen of u zich in een gebied bevindt dat in aanmerking komt voor koeriersdiensten of om een regelmatige ophaalservice te plannen.

Tekst Express™

In gebieden waar geen koeriersdienst beschikbaar is, kunt u gratis monsters indienen via onze Test Express™-service die gebruikmaakt van FedEx® voor Priority Overnight-verzending van maandag tot en met vrijdag, zodat we de volgende dag resultaten kunnen leveren naar de meeste delen van de Verenigde Staten en Canada.

Door gebruik te maken van onze Test Express-service kunt u uw patiënten laboratoriumdiensten van de hoogste kwaliteit bieden, ongeacht de locatie van uw kliniek.

Bel FedEx rechtstreeks op 800.GO.FEDEX (800.463.3339) om uw afhaling te plannen. Laat FedEx weten dat u een pakket moet ophalen voor “Express Return Pickup” en geef uw FedEx-klantnummer en adres door. Als u met een agent spreekt, laat hem dan weten dat u een factureerbare postzegel gebruikt. Ophalen is mogelijk van maandag tot en met vrijdag zonder kosten. Ophalen op zaterdag is mogelijk tegen een toeslag voor FedEx-service op zaterdag. Neem contact op met FedEx voor informatie over “uiterste” tijden voor ophaalverzoeken en voor de dichtstbijzijnde dropbox-locaties voor het geval u een te laat exemplaar moet verzenden.

FedEx factureerbare zegels

De FedEx Priority Overnight Billable Stamp die door Antech aan u wordt verstrekt, is de gemakkelijkste en meest betrouwbare manier om een snelle levering van uw monsters te garanderen. De postzegel bevat alle benodigde factuurgegevens om Antech te factureren voor uw zending. Vul gewoon de naam van uw kliniek in, de persoon die verantwoordelijk is voor vragen over verzending, uw Antech-accountnummer, uw telefoonnummer en de datum van verzending op de postzegel; verwijder de rechterkant van de stempel en plak deze op de buitenkant van de klinische verpakking. Bewaar het trackingnummer voor uw administratie, voor het geval uw zending moet worden gevolgd.

Het volgende zijn belangrijke punten om op te merken over de factureerbare zegel:

 • Het “verzendadres” op de factureerbare postzegels is niet het fysieke adres van Antech. Dankzij het vermelde adres kan FedEx onze pakketten eerder afleveren dan normale Priority Overnight-pakketten. U.S. Mail en andere vervoerders bezorgen niet op het adres op de postzegels. Gebruik dit adres alleen voor het indienen van specimens via FedEx. Alle andere correspondentie of inzendingen moeten worden gericht aan Antech, 2433 Glove Cove, Southaven, MS 38671.
 • Bel alstublieft uw Test Express-accountmanager of Test Express-klantenservice op 1-888-397-8378 om meer postzegels te bestellen en voor specifieke instructies voor het correct invullen van een FedEx® Airbill. Onjuist ingevulde Airbills kunnen ertoe leiden dat FedEx u factureert voor de zending en dat u een FedEx® Billing Correction-toeslag betaalt.

Verpakkingsinstructies

Het is belangrijk dat monsters worden verzonden in overeenstemming met de verzendrichtlijnen van FedEx voor het verzenden van diagnostische monsters om een snelle levering te garanderen. Antech is niet aansprakelijk voor inzendingen die niet voldoen aan de volgende verpakkingsinstructies.

 • Plaats uw monsterbuisjes en het Antech-aanvraagformulier in een zak met ritssluiting. Verdeel patiëntspecimens alstublieft in afzonderlijke zakken.
 • Plaats de zak samen met absorberend materiaal, zoals een papieren handdoek, in de verzenddoos van uw Test Express. U kunt meerdere exemplaren in dezelfde doos plaatsen.
 • Sluit de doos en sluit het deksel af met tape.
 • Vul uw kliniekgegevens en de datum op de FedEx Factureerbare Zegel in.
 • Verwijder het bovenste exemplaar van de Billable Stamp en plak het label op uw pakket. Bewaar het trackingnummer voor uw administratie.
 • Bel 1-800-GO-FEDEX of 1-800-463-3339 om een afhaling te plannen. Als u vragen heeft over het indienen van monsters bij Antech, bel dan uw Test Express-accountmanager of Test Express-klantenservice op 1-888-397-8378.

benodigdheden

Antech levert graag kosteloos de routinebenodigdheden die nodig zijn voor het verzamelen en indienen van specimens. Geleverde verzamelbenodigdheden kunnen kweekuitstrijkjes, bloedbuisjes, urinebuisjes, formalinepotten, enz. zijn. We bieden ook verzendbenodigdheden, waaronder bijvoorbeeld monsterdozen, factureerbare postzegels en ritssluitingszakken.

Benodigdheden kunnen worden besteld via Antech Online of door de klantenservice te bellen op 1-800-872-1001.

Houd rekening met een levertijd van ongeveer 3 tot 5 werkdagen. Op uw verzoek kunnen benodigdheden tegen een toeslag ’s nachts worden verzonden.

TEST ANNULERINGSBELEID

Alle tests kunnen worden geannuleerd voorafgaand aan ontvangst in onze faciliteiten.

AANVULLENDE TESTEN

Alle aanvullende tests moeten samen met een profiel worden besteld om korting te krijgen. Nadat de oorspronkelijke test is ingediend, worden aanvullende tests in rekening gebracht tegen de reguliere individuele testkosten.

Biologische risico’s

Antech brengt verwerkingskosten voor biologisch gevaarlijke stoffen per zending in rekening (tarieven kunnen per locatie verschillen). Het is belangrijk op te merken dat de verwerkingskosten voor biologisch gevaarlijke stoffen per zending in rekening worden gebracht, niet per patiënt. Als er meerdere patiënten in een bepaalde zending zitten, wordt er slechts één vergoeding voor de verwerking van biologisch gevaarlijke stoffen in rekening gebracht.

Gebruik van monsters en gegevens

U machtigt ons om alle monsters, afbeeldingen en alle gegevens of informatie met betrekking tot dergelijke monsters en afbeeldingen te gebruiken, inclusief alle klinische informatie, diagnostische resultaten en alle gegevens en informatie die zijn opgenomen in analyses of rapporten die worden geleverd als onderdeel van de Services, op voorwaarde dat dergelijke informatie is geanonimiseerd en/of geanonimiseerd, voor wetenschappelijk onderzoek of onze eigen zakelijke doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot intern onderzoek en ontwikkeling, en openbaarmaking in openbare onderzoeken.

Zie onze privacyverklaring, beschikbaar op info.antechimagingservices.com voor meer informatie over de privacy- en beveiligingspraktijken van Antech.

Betaalvoorwaarden

Alle kosten worden rechtstreeks aan u in rekening gebracht of gefactureerd. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn onze prijzen exclusief toepasselijke belastingen. U stemt ermee in om alle federale, staats- of lokale belastingen, verkoop-, gebruiks-, persoonlijke eigendommen-, accijnzen- of andere belastingen te betalen die voortvloeien uit de Services, met uitzondering van belastingen op basis van het netto-inkomen van Antech. Vooraf betalen kan vereist zijn voor klanten die geen krediet bij ons hebben verkregen of die een slecht krediet- of betalingsverleden hebben.

Voor klanten met een goedgekeurd krediet is de betaling van alle vergoedingen verschuldigd vóór de 25ste dag van de maand volgend op de factuurdatum. Alle betalingen zijn in Amerikaanse dollars. Elk bedrag dat verschuldigd is na de datum waarop een dergelijk bedrag opeisbaar en betaalbaar is geworden, wordt in rekening gebracht tegen een tarief van 1,5% per maand (18% per jaar), of het maximumtarief voorzien door de wet, afhankelijk van welke van beide het laagst is. We kunnen de betalingsvoorwaarden op elk moment wijzigen of eerder verstrekt krediet intrekken. Als u op enig moment niet alle verschuldigde bedragen hebt betaald of anderszins in gebreke bent, kunnen we, naast alle andere rechten en rechtsmiddelen die ons onder de toepasselijke wetgeving ter beschikking staan, de levering van alle Services zonder voorafgaande kennisgeving opschorten of stopzetten. U bent verantwoordelijk om ons te vergoeden voor alle kosten die zijn gemaakt in verband met het innen van door u verschuldigde bedragen, inclusief maar niet beperkt tot incassobureaukosten, redelijke advocaatkosten en gerechtskosten.

Privacy

De privacy en vertrouwelijkheid van uw informatie en de informatie van uw klanten is belangrijk voor ons. Zie onze privacyverklaring, beschikbaar op info.antechimagingservices.com voor meer informatie over de privacy- en beveiligingspraktijken van Antech.

VERTROUWELIJKHEID

Door onze Services te gebruiken, stemt u ermee in dat u zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van Antech, behalve zoals vereist door de wet of gerechtelijke procedure, dit niet zult doen, en u zult ervoor zorgen dat uw vertegenwoordigers geen prijsinformatie bekendmaken aan derden met betrekking tot de Diensten of enige andere informatie die op vertrouwelijke basis aan u is verstrekt. U stemt ermee in dat elke schending van deze verplichting zal resulteren in onherstelbare en voortdurende schade aan Antech waarvoor mogelijk geen adequaat rechtsmiddel bestaat, en Antech heeft het recht om naast enige andere rechtsmiddel waarop hij mogelijk recht heeft.

beperkte garantie; Disclaimer van garanties

wij garanderen dat wij de diensten op professionele wijze zullen uitvoeren met behulp van gekwalificeerd personeel. behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze beperkte garantie, geven we geen andere garantie, verklaring of voorwaarde, expliciet of impliciet. wij staan niet in voor de juistheid, integriteit of volledigheid van de verstrekte resultaten of adviezen of de aangeboden diensten. IN DE GROOTSTE MATE VAN TOEPASSELIJK RECHT wijst ANTECH specifiek alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk. Geen enkele mondelinge of schriftelijke informatie of advies gegeven door ANTECH of haar vertegenwoordigers vormt een garantie, behalve wanneer de uitsluiting of beperking van bepaalde garanties bij wet verboden is.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal ANTECH in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, bestraffende, incidentele, speciale, gevolg-, voorbeeld- of bestraffende schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, verlies van goodwill of zakelijk verlies dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met de verkoop of levering van onze diensten, of een storing of vertraging in de levering van dergelijke diensten. onze volledige aansprakelijkheid jegens u in verband met de levering van diensten, zal niet hoger zijn dan het bedrag dat u hebt betaald voor de dienst die aanleiding gaf tot de claim.

De voorgaande beperking van aansprakelijkheid is van toepassing op elke actie, ongeacht of deze gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs als ANTECH op de hoogte is gebracht van of kennis zou moeten hebben van de mogelijkheid van dergelijke schade. wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de doeleinden waarvoor u onze diensten gebruikt of eventuele resultaten, rapporten of adviezen die wij verstrekken.

Sommige staten/rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor indirecte, bestraffende, incidentele, speciale, gevolgschade, voorbeeldige of bestraffende schade niet toe, dus de voorgaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Overmacht

Antech is niet aansprakelijk voor niet-nakoming veroorzaakt door of op enigerlei wijze voortkomend uit branden, overstromingen, ongevallen, rellen, natuurrampen, oorlog, overheidsinmenging of embargo’s, stakingen, arbeidsmoeilijkheden, enig tekort aan arbeidskrachten, brandstof, stroom , materialen of voorraden, ziekte-uitbraak of epidemie, transportvertragingen, vertragingen in leveringen door onze verkopers of enige andere oorzaak of oorzaken (al dan niet vergelijkbaar van aard met een van deze hierboven gespecificeerd) buiten onze redelijke controle.

Toepasselijk recht; jurisdictie

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, worden deze Voorwaarden en de Diensten beheerst door en geïnterpreteerd, zonder verwijzing naar conflicterende rechtsbeginselen, in overeenstemming met:

 • de wetten van de staat Californië als u zich in de Verenigde Staten bevindt, of
 • de wetten van de provincie Alberta als u zich in Canada bevindt.

Elke juridische procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden en/of de Diensten, en alle gerelateerde geschillen tussen ons en u, zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie, en u stemt onherroepelijk in met de jurisdictie van de rechtbanken, van:

 • elke staats- of federale rechtbank in Los Angeles County, Californië, als u zich in de Verenigde Staten bevindt, of
 • elke provinciale rechtbank in Calgary, Alberta als u zich in Canada bevindt.

De winnende partij in een rechtsgeding of andere procedure heeft het recht om alle kosten van de procedure op de andere partij te verhalen, met inbegrip van redelijke kosten, advocatenhonoraria, professionele honoraria en andere uitgaven die door die winnende partij in een dergelijke procedure zijn gemaakt. Een gedrukte versie van deze Voorwaarden en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met deze Voorwaarden en/of de Diensten in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden oorspronkelijk gegenereerd en onderhouden in gedrukte vorm.

Mededelingen

Alle kennisgevingen met betrekking tot deze Voorwaarden moeten worden verzonden:

Antech Diagnostics, Inc.

17620 Mount Herrmann Street

Fonteinvallei, CA 92708

Tav: Klantenservice

 

Geen andere voorwaarden

De voorwaarden in deze Voorwaarden en alle overeenkomsten die naar deze Voorwaarden verwijzen, vormen de definitieve, volledige en exclusieve overeenkomst met betrekking tot onze Diensten en mogen niet worden tegengesproken, uitgelegd of aangevuld door bewijs van een eerdere overeenkomst, een gelijktijdige mondelinge overeenkomst of een consistente aanvullende voorwaarden. Elke inkooporder, opdracht voor werk, acceptatie of ander schriftelijk document dat door u is ingediend en voorwaarden bevat die afwijken van deze Voorwaarden, wordt hierbij afgewezen.

WIJZIGINGEN AAN deze VOORWAARDEN

Antech behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen door herziene voorwaarden op deze website te plaatsen of door een bericht te sturen met behulp van de contactgegevens die u hebt verstrekt. Het is uw verantwoordelijkheid om de Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van onze Services wordt beschouwd als een onherroepelijke acceptatie van die herzieningen wanneer u onze Services gebruikt nadat dergelijke herzieningen van de Voorwaarden zijn gepubliceerd. Als u niet akkoord gaat met (of niet kunt voldoen aan) deze voorwaarden zoals gewijzigd, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze Services. Antech behoudt zich het recht voor om alle of enige aspecten van haar Services op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen, op te schorten of stop te zetten.

Voor inwoners van de provincie Quebec, Canada:

Als een wijziging een verhoging van uw verplichtingen of een vermindering van de verplichtingen van Antech met zich meebrengt, kunt u de wijziging weigeren en uw gebruik van de Services beëindigen, zonder kosten, boete of annuleringsvergoeding binnen 30 dagen na de wijziging in werking treedt. Als u het recht om uw gebruik van de Services te beëindigen niet uitoefent binnen 30 dagen nadat de wijziging van kracht is geworden, wordt u geacht ermee in te stemmen gebonden te zijn aan de wijziging.

algemeen

Dit is de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden en zal niet worden gewijzigd behalve schriftelijk ondertekend door beide partijen of door een nieuwe posting door Antech, zoals hierboven beschreven. Als een deel van deze Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt dat deel als scheidbaar beschouwd en heeft het geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Het nalaten van Antech om op enig moment of tijden uitvoering van enige bepaling hiervan te eisen, heeft op geen enkele wijze invloed op haar recht op een later tijdstip om hetzelfde af te dwingen, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgezien. Antech behoudt zich alle rechten voor die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend. Als je vragen hebt over bovenstaande rechten en beperkingen, neem dan gerust contact op met onze Klantenservice op de volgende adressen of nummers:

 

Telefoon: 1-800-872-1001

Mail:     Antech Diagnostics
17620 Berg Herrmann St.
Fonteinvallei, CA 92708
Tav: Klantenservice

 

WEBTOEGANKELIJKHEID

Antech streeft ernaar een website te bieden die toegankelijk is voor een zo breed mogelijk publiek, ongeacht technologie of bekwaamheid. We werken actief aan het vergroten van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van onze website en streven er daarbij naar om te voldoen aan normen en richtlijnen.

Deze website streeft ernaar te voldoen aan niveau AA van de World Wide Web Consortium (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.0. In deze richtlijnen wordt uitgelegd hoe webinhoud toegankelijker kan worden gemaakt voor mensen met een handicap. Conformiteit met deze richtlijnen zal helpen om het web gebruiksvriendelijker te maken voor alle mensen.

Antech streeft ernaar zich te houden aan de geaccepteerde richtlijnen en standaarden voor toegankelijkheid en bruikbaarheid; het is niet altijd mogelijk om dit in alle delen van de website te doen. We zoeken voortdurend naar oplossingen die alle delen van de site op hetzelfde algemene niveau van toegankelijkheid brengen. Mocht u in de tussentijd problemen ondervinden bij het openen van onze pagina’s, aarzel dan niet om dit te doen [email protected] .

©2022 Antech Diagnostics, Inc. Alle rechten voorbehouden.

×