Ομάδα RapidRead

Ακτινολόγοι AIS RapidRead

Δεκαπέντε πιστοποιημένοι ακτινολόγοι στην ομάδα της AIS AI εργάζονται ακούραστα για να επισημαίνουν εικόνες, να παρέχουν σχόλια σχετικά με τις αξιολογήσεις τεχνητής νοημοσύνης και να διατηρούν τον ποιοτικό έλεγχο στις εκθέσεις πιλοτικών μελετών για να διασφαλίσουν ότι η φροντίδα των ασθενών παραμένει πρωταρχικής σημασίας.

Απαιτούνται ειδικοί τομέα (πιστοποιημένοι ειδικοί) για την εκπαίδευση και τη μέτρηση της ακρίβειας κάθε μοντέλου AI. Οι ακτινολόγοι (παθολόγοι, καρδιολόγοι, οδοντίατροι, κ.λπ.) αφιερώνουν ώρες επισημαίνοντας εικόνες και προσφέρουν διορθωμένα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την επανεκπαίδευση του μηχανήματος. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί μια ομάδα ειδικών στον τομέα, ώστε να επιτευχθεί συναίνεση και το μηχάνημα να μην είναι εκπαιδευμένο με βάση τη γνώμη ενός ατόμου.

Γνωρίστε τους ακτινολόγους μας RapidRead παρακάτω!

×