Επιστημονικές Εκθέσεις

Επιστημονικές Εκθέσεις

Αρθρα εφημερίδας

Karbe GT, Biery DN, Gregor TP, Giger U, Smith GK. Ακτινογραφικός φαινότυπος άρθρωσης ισχίου του Pembroke Welsh Corgi. Vet Surg 2012 41(1): 34-41
Προβολή περίληψης

Smith GK, Lawler DF, Biery DN, Powers MY, Shofer F, Gregor TP, Karbe GT, McDonald-Lynch MB, Evans RH, Kealy RD. Χρονολογία της ανάπτυξης της δυσπλασίας του ισχίου σε μια ομάδα 48 Labrador Retriever που ακολουθήθηκαν για μια ζωή. Vet Surg 2012 41(1): 20-33
Προβολή περίληψης

Smith GK, Karbe GT, Agnello KA και McDonald-Lynch MB. Κεφάλαιο 59: Παθογένεση, διάγνωση και έλεγχος της δυσπλασίας ισχίου σκύλου, στο Veterinary Surgery: Small Animal – Elsevier, Two volume set, Tobias and Johnston, eds; 2012; σελίδες 824-848

Powers MY, Karbe GT, Gregor TP, McKelvie PJ, Culp WT, Fordyce HH, Smith GK. Αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ των βαθμολογιών της άρθρωσης του ισχίου του Orthopedic Foundation for Animals και των τιμών του δείκτη διάσπασης της προσοχής PennHIP σε σκύλους. J Am Vet Med Assoc 2010; 237: 532-541
Προβολή περίληψης

Runge JJ, Kelly SP, Gregor TP, Kotwal S, Smith GK. Δείκτης διάσπασης προσοχής ως παράγοντας κινδύνου για οστεοαρθρίτιδα που σχετίζεται με δυσπλασία ισχίου σε τέσσερις μεγάλες ράτσες σκύλων. Journal of Small Animal Practice 2010;51:264-269

Gold RM, Gregor TP, Huck JL, McKelvie PJ, Smith GK. Επιδράσεις της οστεοαρθρίτιδας σε ακτινογραφικές μετρήσεις χαλαρότητας και ομοιομορφίας στις αρθρώσεις ισχίου των Labrador Retriever. J Am Vet Med Assoc. 2009; 235:1549–1554
Προβολή περίληψης

Paster ER, Biery DN, Lawler DF, Evans RH, Kealy RD, Gregor TP, McKelvie PJ, Smith GK. Un-United Medial Epicondyle of the Humerus: Ακτινογραφικός επιπολασμός και συσχέτιση με την οστεοαρθρίτιδα του αγκώνα σε μια κοόρτη από Labrador Retriever. Vet Surg 2009; 38(1): 169-172

Huck JL, Biery DN, Lawler DF, Gregor TP, Runge JJ, Evans RH, Kealy RD, Smith GK. Μια Διαχρονική Μελέτη της Επιρροής του Δια Βίου Περιορισμού Τροφίμων στην Ανάπτυξη της Οστεοαρθρίτιδας στον Αγκώνα του Σκύλου. Vet Surg 2009; 38(1): 192-198

Runge JJ, Biery DN, Lawler DF, Gregor TP, Evans RH, Kealy RD, Szabo SD και Smith GK. Οι επιπτώσεις του δια βίου περιορισμού της τροφής στην ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας στον ώμο του σκύλου. Vet Surg 2008; 37(1):102-7

Szabo SD, Biery DN, Lawler DF, Shofer FS, Powers MY, Kealy RD, Smith GK. Αξιολόγηση οστεόφυτου περιφερικής μηριαίας κεφαλής ως πρώιμος δείκτης οστεοαρθρίτιδας χαρακτηριστικής δυσπλασίας ισχίου σκύλου σε σκύλους. J Am Vet Med Assoc. 2007 Sep 15;231(6):890-2
Προβολή περίληψης

Kapatkin AS, Arbittier G, Kass PH, Gilley RS, Smith GK. Ανάλυση κινητικής βάδισης υγιών σκύλων σε δύο διαφορετικές επιφάνειες. Κτηνίατρος. Surg. 2007; 36(6):605-8

Smith GK, Paster ER, Powers MY, Lawler DF, Biery DN, Shofer FS, McKelvie PJ, Kealy RD. Δια βίου περιορισμός διατροφής και ακτινογραφικές ενδείξεις οστεοαρθρίτιδας της άρθρωσης του ισχίου σε σκύλους. J Am Vet Med Assoc. 2006 Sep 1;229(5):690-3
Προβολή περίληψης

Culp WT, Kapatkin AS, Gregor TP, Powers MY, McKelvie PJ, Smith GK. Αξιολόγηση του κατωφλίου γωνίας Norberg: σύγκριση της γωνίας Norberg και του δείκτη διάσπασης της προσοχής ως μέτρα ευαισθησίας σε εκφυλιστικές παθήσεις της κοξομηριαίας αρθρίτιδας σε επτά φυλές σκύλων. Vet Surg. 2006 Jul;35(5):453-9

Paster ER, LaFond E, Biery DN, Iriye A, Gregor TP, Shofer FS και Smith GK. Εκτιμήσεις επικράτησης δυσπλασίας ισχίου σε Golden Retrieves και Rottweilers και η επίδραση της μεροληψίας στα δημοσιευμένα στοιχεία επικράτησης, J Am Vet Med Assoc, 2005; 226:387-392.
Προβολή περίληψης

Powers MY, Biery DN, Lawler DF, Evans RH, Shofer FS, Mayhew P, Gregor TP, Kealy RD και Smith GK. Χρήση του ουραίο πλάγιο καμπυλόγραμμο οστεόφυτο ως πρώιμο δείκτη για μελλοντική ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας που σχετίζεται με δυσπλασία ισχίου σε σκύλους, J Am Vet Med Assoc 2004;225:233-237.
Προβολή περίληψης

Kapatkin AS, Gregor TP, Hearon K, Richardson RW, McKelvie PJ, Fordyce HH, Smith GK. Σύγκριση δύο ακτινογραφικών τεχνικών για την αξιολόγηση της χαλάρωσης της άρθρωσης του ισχίου σε 10 ράτσες σκύλων, J Am Vet Med Assoc, 2004;224:542-546.
Προβολή περίληψης

Kealy RD, Lawler DF, Ballam JM, Mantz S, Biery DN, Greeley E, Lust G, Mariangela S, Smith GK, Stowe H. Effects of diet limited on life span and age-related changes in dogs, J Am Vet Med Assoc , 2002, 220,1315-1320.
Προβολή περίληψης

Mayhew PD, McKelvie PJ, Biery DN, Shofer FS, SmithGK. Αξιολόγηση ακτινογραφικού ουραίο πλάγιο καμπυλόγραμμο οστεόφυτο στον αυχένα του μηριαίου και η σχέση του με την εκφυλιστική νόσο της άρθρωσης και τον δείκτη διάσπασης της προσοχής σε σκύλους. J Am Vet Med Assoc 2002;220:472-476.
Προβολή περίληψης

Kapatkin AS, Fordyce HH, Mayhew PD, Smith GK. Δυσπλασία ισχίου σκύλου: Η νόσος και η διάγνωσή της. Compendium Cont Ed 2002, 24(7): 526-538.

Kapatkin AS, Mayhew PD, Smith GK. Δυσπλασία ισχίου σκύλου: Θεραπεία που βασίζεται σε στοιχεία. Compendium Cont Ed 2002, 24(8): 590-599.

Kapatkin AS, Fordyce HH, Mayhew PD, Smith GK. Γενετικός έλεγχος της δυσπλασίας του ισχίου του σκύλου. Compendium Cont Ed 2002, 24(9): 681-687.

Smith GK, Mayhew PD, Kapatkin AS, Shofer FS, Gregor TP. Αξιολόγηση παραγόντων κινδύνου για εκφυλιστική νόσο των αρθρώσεων που σχετίζεται με δυσπλασία ισχίου σκύλου σε σκύλους German Sheperd, Golden Retriever, Labrador retriever και Rottweilers. J Am Vet Med Assoc, 2001; 219:1719-1724.
Προβολή περίληψης

Kealy RD, Lawler DF, Ballam JM, Lust G, Biery DN, Smith GK και Mantz S. Αξιολόγηση της επίδρασης της περιορισμένης κατανάλωσης τροφής σε ακτινογραφικά στοιχεία οστεοαρθρίτιδας σε σκύλους. J Am Vet Med Assoc, 2000, 217:1678-1680.
Προβολή περίληψης

Swainson SW, Conzemius MG, Riedesel EA, Smith GK και Riley CB. Επίδραση της ηβικής συμφυσιόδεσης στην πυελική ανάπτυξη στο σκελετικά ανώριμο λαγωνικό, Vet Surg, 2000; 29:178-190.

Smith GK, Langenbach A, Green P, Rhodes H, Gregor T, Giger U. Evaluation of the συσχέτιση μεταξύ έσω επιγονατιδικής εξάρθρωσης και δυσπλασίας ισχίου σε γάτες, J Am Vet med Assoc. 1999, 215:40-45.
Προβολή περίληψης

Puerto DA, Smith GK, Gregor TP, LaFond E, Conzemius MG, Cabell LW και McKelvie PJ. Σχέσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων της μεθόδου Ortolani της ψηλάφησης της άρθρωσης του ισχίου και του δείκτη διάσπασης της προσοχής, της γωνίας Norberg και της βαθμολογίας ισχίου σε σκύλους. J Am Vet Med Assoc, 1999, 214:497-501
Προβολή περίληψης

Langenbach A, Giger U, Green P, Rhodes H, Gregor T, LaFond E και Smith GK. Σχέση εκφυλιστικής νόσου της άρθρωσης και χαλαρότητας στην κοξομηριαία άρθρωση με τη χρήση δείκτη διάσπασης προσοχής και μέτρησης γωνίας Norberg σε μια ομάδα γατών. J Am Vet Med Assoc 1998;213:1439-1443.
Προβολή περίληψης

Smith GK , Hill C, Gregor TP, Olsson K. Αξιοπιστία του δείκτη διάσπασης του ισχίου σε σκύλους German Shepherd ηλικίας δύο μηνών. J Am Vet Med Assoc, 1998, 212:1560-1563.
Προβολή περίληψης

Smith GK, LaFond E, Heyman SJ, Cofone MA και Gregor TP. Biomechanical χαρακτηρισμός της παθητικής χαλαρότητας της κολομηριαίας άρθρωσης του σκύλου, Am J Vet Res, 1997; 58:1078-1082.
Προβολή περίληψης

Smith GK, LaFond E και Gregor TP. Επαναληψιμότητα εντός και μεταξύ εξεταστή των δεικτών απόσπασης της προσοχής των αρθρώσεων του ισχίου σε σκύλους, Am J Vet Res, 1997; 58:1076-1077.
Προβολή περίληψης

Smith GK. Πρόοδοι στη διάγνωση της δυσπλασίας του ισχίου του σκύλου. J Am Vet Med Assoc, 1997, 210:1451-1457.
Προβολή περίληψης

Hassinger KA, Smith GK, Conzemius HM, Hill CM και Gregor TP. Επίδραση του κύκλου του οίστρου στη χαλαρότητα της κοξομηριαίας άρθρωσης, Vet Comp Ortho Traum, 1997; 10:69-74.

LaFond E, Smith GK, Gregor TP. Σπηλαίωση αρθρικού υγρού κατά τη διάρκεια της ακτινογραφίας απόσπασης της κόξομηριαίας άρθρωσης σε σκύλους, J Am Vet Med Assoc, 1997;210:1294-1297.
Προβολή περίληψης

Kealy RD, Lust G, Lawler DF, Ballam JM, Biery DN, Olsson SE και Smith GK. Περιορισμένη κατανάλωση τροφής και εκφυλιστική νόσος των αρθρώσεων σε κοξομηριαίες αρθρώσεις σκύλων σε μια πενταετή διαχρονική μελέτη. J Am Vet Med Assoc, 1997, 210:222-225.
Προβολή περίληψης

Weinstein MJ, Mongil CM, Smith GK. Orthopedic condition of the Rottweiler: Part 1, Compendium Cont Ed, 1995; 17:813-830.

Weinstein MJ, Mongil CM, Smith GK. Ορθοπεδικές καταστάσεις του Ροτβάιλερ: Μέρος 2 – Μη τραυματική χωλότητα του οπίσθιου άκρου, Επιθεώρηση Cont Ed, 1995; 17:925-938..

Smith GK, Popovitch CA και Gregor TP. Αξιολόγηση παραγόντων κινδύνου για εκφυλιστική νόσο των αρθρώσεων που σχετίζεται με δυσπλασία ισχίου σε σκύλους, J Am Vet Med Assoc, 1995;206:642-647.
Προβολή περίληψης

Popovitch CA, Smith GK, Gregor TP και Shofer FS. Σύγκριση ευαισθησίας για δυσπλασία ισχίου μεταξύ Rottweilers και German Shepherd Dogs, J Am Vet Med Assoc, 1995;206:648-650.
Προβολή περίληψης

Lust G, Williams A, Burton-Wurster N, Pijanowski GJ, Beck KA, Rubin G και Smith GK. Η χαλαρότητα των αρθρώσεων και η συσχέτισή της με τη δυσπλασία του ισχίου σε Labrador Retrievers, Am J Vet Res, 1993; 54:1990-1999.
Προβολή περίληψης

Smith GK, Gregor TP, Rhodes WH και Biery DN. Η χαλάρωση της κοξομηριαίας άρθρωσης από ακτινογραφία διάσπασης της προσοχής και η σύγχρονη και προοπτική συσχέτισή της με τη χαλαρότητα, την υποκειμενική βαθμολογία και την ένδειξη εκφυλιστικής νόσου της άρθρωσης από τη συμβατική εκτεταμένη ακτινογραφία ισχίου, Am J Vet Res, 1993; 54:1021-1042.
Προβολή περίληψης

Heyman J, Smith GK και Cofone MA. Μια εμβιομηχανική μελέτη της επίδρασης της κοξομηριαίας τοποθέτησης στην παθητική χαλαρότητα της άρθρωσης του ισχίου στο σκύλο. Am J Vet Res, 1993, 54:210-215.
Προβολή περίληψης

Kealy RD, Lawler DF, Monti KL, Biery D, Helms RW, Lust G, Olsson S-E, Smith GK. Effects of Dietary Electrolyte Balance on Subluxation of Femoral Heads in Growing Dogs, Am J Vet Res, 1993;54:555-562.
Προβολή περίληψης

Kealy RD, Olsson SE, Monti KL, Lawler DF, Biery DN, Helms RW, Lust G και Smith GK. Επιδράσεις περιορισμένης κατανάλωσης τροφής στη συχνότητα εμφάνισης δυσπλασίας ισχίου σε αναπτυσσόμενους σκύλους, J Am Vet Med Assoc, 1992; 201:857-863.
Προβολή περίληψης

Smith GK, Biery DN και Gregor TP. Νέες ιδέες για τη σταθερότητα της κοξομηριαίας άρθρωσης και ανάπτυξη μιας κλινικής ακτινογραφικής μεθόδου καταπόνησης για τον ποσοτικό προσδιορισμό της χαλαρότητας της άρθρωσης του ισχίου στον σκύλο, J Am Vet Med Assoc. 1990, 196:59-70.
Προβολή περίληψης

×